ILLINOIS, USA

Lang ventetid til ABA-skole

Forældre, som indskriver deres børn på Research for Autism Center of Education School (RACE) må belave sig på en lang ventetid. Det skyldes, at RACE er den eneste skole i Illionois, som anvender anvendt adfærdsanalyse i behandling af børn med autisme. Det eneste ABA-alternativ i Illinois er at give børnene privat hjemmebehandling. Skolen ligger i Lake Zurick, 65 km. nord-vest for Chicago i staten Illinois.

Skolen har for øjeblikket kun plads til 5 børn, men forældre er parate til at flytte fra andre stater hvis de bare kunne få en plads til deres barn på skolen.

Hver af eleverne har deres eget arbejdsrum, som er indrettet til hvert enkelt barns behov. Et af arbejdsrummene er fx. indrettet med en tavle, hvorpå dagens skema er skrevet, et tv, legetøj, et lille bord og en stol.

»Skolens formål er at give en-til-en behandling til børn med autisme, således at de bedst muligt kan udvikle deres potentialer og blive i stand til at lære selvstændigt«, fortæller Selma Martinez, som er skolens stifter og leder. »Vi skal lære dem at lære at lære, således at de forhåbentlig kan integreres i en almindelig klasse på deres lokale skole«.

Martinez åbnede skolen i juni 2003. Inden da fungerede hun som privatpraktiserende ABA-vejleder for børn i hjemmebaserede behandlinger.

Martinez fortæller, at skolen snarest vil flytte til større lokaler, hvor der kan være flere elever. Skoleafgiften er US$33.000 om året (201.000 DKK) for undervisning fra 9 til 15, fem dage om ugen hele året rundt.

Kilde: Lake Zurich Courier, 27. maj 2004

Research for Autism Center of Education har webadressen http://www.theraceschool.org/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Illinois:
Forvaltning må ikke nedsætte antallet af behandlingstimer

Joi Bay 01.06.2004