LONDON, ENGLAND

Ny teknologi i dataregistrering af ABA-træning

Tidsskriftet The New Statesman har nomineret TreeHouse School til New Media Awards 2004 i kategorien Best primary school ICT project for deres innovative brug af ny teknologi i dataregistrering af ABA-behandling. New Media Awards uddeles i et samarbejde mellem New Statesman og Atos Origin, som er førende IT-leverandør til det offentlige i Storbritannien. Prisen New Media Awards er en anerkendelse af innovative anvendelser af ny teknologi inden for det offentlige. Prisen går til en institution, som i kraft informationsteknologi bidrager positivt til udviklingen og moderniseringen af samfundet.

TreeHouse School er blevet nomineret til prisen for deres brug af ny teknologi i ABA-behandlingen af meget vanskelige børn med autisme; børn, som har kraftig udfordrende adfærd i form af skrig, spytteri, opkast og aggressioner imod dem selv og imod andre. På skolen er der for øjeblikket 5 af disse børn, som af den grund har fået tildelt ekstra ressourcer – lærermæssigt og teknologisk. Disse 5 børn har tilknyttet en superviserende lærer og 6 støttelærere. Desuden er der blevet indrettet et højteknologisk overvågningssystem, som kontinuerligt transmitterer videooptagelser af disse børns adfærd og træning til en adfærdsanalytikers kontor. Dette system sætter teamet i stand til løbende at følge disse børns udvikling samtidig med at deres adfærd bliver videooptaget og analyseret. Dermed har man bedre muligheder for at gennemføre en ABC-analyse af børnenes adfærd; dvs. en funktionel analyse, der indbefatter den forudgående situation (Antecedent), adfærden (Behavior) og konsekvenser (Consequence). Til dette formål bliver der taget baseline målinger af problemadfærd, og disse informationer bliver indtastet i et særligt computerprogram, der fremstiller grafiske illustrationer af data. Udfordrende adfærd, som resulterer i skader på børnene selv eller på andre børn eller på personalet, bliver registreret elektronisk og bliver oversendt til skolens ledelse til videre analyse.

Denne gruppe af børn, der får ekstra støtte, og den højteknologiske registrering af adfærd har sat skolen i stand til at afprøve en række strategier med det formål at erstatte den udfordrende adfærd med mere socialt acceptable former for adfærd. De strategier, der i kraft data viser sig succesrige, bliver videreudviklet og forbedret for at sikre deres fortsatte effekt.

De interventioner, som på den måde er blevet udviklet, har vist sig være meget effektive til at erstatte den uønskede adfærd med mere positive former for adfærd. Dette er især glædeligt eftersom disse meget belastede børn sandsynligvis skulle være på døgninstitutioner, hvis der ikke var den denne form for adfærdsanalytiske intervention. På den måde har brugen af ny teknologi i adfærdsanalytiske behandling bidraget til, at disse børn fortsat har kunnet bo hjemme hos deres forældre.

Erfaringerne fra denne gruppe af belastede børn har også bidraget til at videreudvikle pædagogikken på TreeHouse School, ligesom erfaringerne vil blive givet videre til forældre til børn med autisme og til fagfolk, der arbejder med børn med autisme.

Kilde: New Statesman, New Media Awards, Two Thousand and Four. Juni 2004

Der er i alt nomineret 8 projekter i kategorien Best primary school ICT project. Vinderen offentliggøres sidst i juli 2004.

Tidligere artikler om ABA-behandling i England
Advokater fører ankesager
»Modstanden har gjort os stærke«
Gave på 22 mio. til ABA-skole
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Step by Step er klar til at åbne
Pensionistægtepar samler ind til 2-årigs behandling
Myndighed ombestemmer sig om ABA-behandling
Familie flytter forgæves for at få ABA-behandling
Portræt af en engelsk ABA-pioner
Forældre opfører ABA-skole
Behandlingstilbud var ulovligt
Endnu en støttefest for ABA-behandling
Pressionsgruppe for tidlig og intensiv behandling
Privat fund-raising til ABA-behandling
Ret til intensiv behandling afgøres i stigende grad i retssystemet

Joi Bay / 14.07.2004