BAHRAIN

ABA-center åbner i Bahrain

Et center til tidlig intervention åbner til november i Bahrain. Centeret, som skal drives af Bahrain Society for Children with Behavioural and Communication Difficulties, vil tilbyde adfærdsanalytisk behandling til børn med autisme og rådgivning til deres familier.

Centeret vil i første omgang have plads til 12 børn, men man har planer om at udvide med 2-3 børn i løbet af nogle få måneder. De fleste børn vil være mellem 2 og 5 år gamle, men enkelte vil være mellem 10 og 13 år gamle.

»Vi optager børn mellem 10 og 13 fordi de står over for puberteten, og forskning har vist, at puberteten er et problem for unge med autisme«, fortæller medlem af Bahrain Society for Children with Behavioural and Communication Difficulties, Christine Gordon.

Hun siger, at centeret har indgået en to-årig kontrakt med adfærdsanalytikere fra USA, som vil give supervision og få centeret i gang. Fra november vil de amerikanske adfærdsanalytikere besøge Bahrain i 2-4 uger ad gangen hver 2. måned for at opøve personalet, holde konsultationer med forældre og for at udarbejde en plan for hver enkelt barn. Desuden er der installeret teknik til videokonferencer, der kan anvendes til at få supervision mellem besøgene i Bahrain.

Behandlingsplanerne vil adressere det enkelte barns særlige problemer og vil være baseret på anvendt adfærdsanalyse. Hvert barn vil få 1:1-undervisning med en terapeut og vil især skulle lære at blive skoleparat, kommunikation, kognitiv udvikling, fin- og grovmotorik, social og følelsesmæssig udvikling, socialisation samt håndtering af adfærdsmæssige problemer. Det langsigtede mål for behandlingen er at hjælpe hvert enkelt barn til at kunne klare sig så godt som muligt i sit lokalmiljø.

Bahrain Society for Children with Behavioural and Communication Difficulties vil også tilbyde hjemmebaserede behandlinger og vil give efteruddannelse til forældre til børn med autisme.

»Der bliver en kontrakt mellem centeret og forældrene. I første omgang skal forældrene optrænes til at kunne håndtere deres børn. Siden skal barnet følge en gluten-fri og casein-fri diæt samt indtage de kosttilskud, der udskrives af vores biomedicinske terapeut«, siger Ms Gordon.

»Eftersom vi forsøger at få de bedste resultatet fra vores tidlige interventionsprogram, vil børnene få 40 timers behandling om ugen og skal desuden følge den anbefalede diæt«.

Centeret vil have åbningstider, der tillader forældre i arbejde, at modtage efteruddannelse.

Centeret, som ligger i Sitra, består af en hovedbygning, en strand og en legeplads, men der er også planer om et bibliotek, et forskningscenter for terapeuter og mulighed for at forældre kan sætte sig ind i viden om deres børns særlige behov.

»Tilbuddet vil udelukkende blive gennemført på engelsk, eftersom behandlingsformen stammer fra USA og er baseret på engelsk. Det indebærer, at forældre og behandlerne må tale engelsk. For at hjælpe de forældre og behandlere, der har problemer med engelsk, vil der fra september til november i år blive arrangeret kurser i engelsk«, fortæller Ms Gordon.

Prisen for en plads på centeret er BD75 om måneden (1.200 DKK), men det vil være gratis for de forældre, der ikke har råd til at betale.

Centeret er kommet i stand efter en donation fra Deputy Prime Minister & Islamic Affairs Minister Shaikh Abdulla bin Khalid Al Khalifa, og direktør for centeret er Major General Dr Shaikh Ali bin Abdulla Al Khalifa. Men centeret mangler penge til indretning af legeplads og til køb af computerudstyr.

Kilde: Gulf Daily News, 7. august 2004

Bahrain Society for Children with Behavioural and Communication Difficulties har webadressen http://www.childbehavior.org.

Tidligere artikler om ABA-behandling i Bahrain
Ny forening planlægger ABA-center
ABA-konference i Mellemøsten

Joi Bay / 07.08.04