ENGLAND

Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole

Forældre, som har startet en ABA-skole for deres egne børn med autisme, er blevet truet med retssag, fordi de ikke har sendt deres børn til en almindelig primary school.

Step by Step School i East Sussex åbnede i april i år, fordi forældre oplevede, at de lokale skoler ikke kunne give et ordentligt tilbud til deres børn med autisme. Men undervisningsmyndighederne i East Sussex har fortalt forældrene, at de risikerer retsforfølgelse, hvis deres børns uautoriserede fravær fra skole fortsætter.

Men nu har forældrene fået nok. Samantha Hilton fra Crowborough, hvis søn Max går i Step by Step to dage om ugen og i en almindelig skole tre dage om ugen, siger: »De kan retsforfølge mig hvis de vil, men jeg vil hellere gå i fængsel end forhindre min søn i at få et mere tilfredsstillende liv. Det er fuldstændig latterligt at true med retssager, fordi Max går i en skole for børn med autisme, som vi selv betaler for«.

Mrs Hilton, hvis 5-årige søn Charlie, også har autisme, siger: »Max pjækker ikke fra skole. Vi forsøger at give ham den bedste uddannelse, han kan få. Step by Step er god for ham, han har gjort store fremskridt og han elsker det«.

Catherine James, hvis søn Joshua, går i Step by Step tre dage om ugen og St Mary's RC Primary School to dage om ugen, siger at truslen om retssager er skandaløs. »Vi startede Step by Step, fordi tilbuddene til børn med autisme ikke er gode nok. Nu forsøger de at presse mig til at opgive noget, som giver Josh chancer for et bedre liv«.

Mrs James, som selv er lærer, tilføjer: »Regeringen taler en masse om frit valg, men hvilke valg har vi?«.

National Autistic Society, som er den nationale britiske autismeforening, beskriver truslerne som ‘unødvendig aggressive'. En talsmand siger: »Lokale myndigheder skal samarbejde med forældre for at skabe de bedste forhold for børn med autisme. Børnenes behov er altafgørende, og forældre kender normalt deres børn bedre end myndighederne«

Forældrene åbnede skolen for 4 måneder siden i Sharpthorne efter et tribunal (ankeinstans for specialundervisning) afviste at omgøre de lokale skolemyndigheders afgørelse om, at en lokal skole opfylder Max' behov for specialundervisning, og at to dage i en offentlig skole og tre dage i en specialskole var et passende tilbud til Joshua.

Mrs James siger: »De lokale myndigheder misbruger ‘inklusion' til at presse børn med meget forskelligartede behov sammen, men det er ikke godt nok til Josh«.

Step by Step School har været 2½ år udervejs. I den periode har initiativgruppen, som består af forældre til børn med autisme, indsamlet £500.000 i støtte fra regeringen, fra uddannelsesfonde og i kraft af fundraising. (5,5 mio. DKK). Prisen for at gå på skolen er £12.000 for Max (134.000 DKK) og £18.000 for Joshua (200.000 DKK), som er på skolen tre dage om ugen. Fra september skal Josh gå på skolen fuldtids, og så stiger prisen til £30.000 om året (334.000 DKK).

Skolen drives af en almennyttig fond, og er godkendt af Department for Education and Skills og har bestået den indledende inspektion fra Office for Standards in Education (Ofsted), som er en national instans til kvalitetssikring af undervisningstilbud.

Step by Step har ansat fire ABA-behandlere, som anvender en pædaogisk metoder, der kaldes anvendt adfærdsanalyse, og som stammer fra USA. 1:1-teknikker nedbryder komplicerede opgaver til enkle trin og hjælper børn med autisme til at opnå selvstændighed.

Skolen har for øjeblikket fire elever, men to mere starter i næste måned, og skolen har kapacitet til 12 børn. Skoledagen består af intensivt 1:1-arbejde om morgenen og gruppesessioner om eftermiddagen. Eleverne bliver undervist i ikke alene skolefag som læsning og regning men også i kommunikationsfærdigheder og selvhjælpsfærdigheder.

Andre forældre til børn med autisme støtter kritikken af de lokale myndigheder. Carlotte Moore fra Hastings i East Sussex, som har to drenge med autisme, siger: »Myndighedernes trusler er utrolige. Børn med autisme bør -- med få undtagelser -- ikke integreres i almindelige skoler. Step by Step er den rigtige måde at angribe autismen på. Hvis myndighederne i East Sussex påstår at de har relevante tilbud til børn med autisme, tager de afgjort fejl. Denne sag handler mere om at spare penge, men selv om det måske er billigere på kort sigt ikke at give bevillinger til specialskoler, så er det meget dyrere på længere sigt, fordi disse børn vil blive mindre selvstændige som voksne«.

Labour-regeringen i Storbritannien har opfordret de lokale skolemyndigheder til at inkludere børn med handicap i almindelige skoler, fordi inklusion påstås at være bedre for deres udvikling. Det er også billigere. Den konservative opposition lovede i sidste uge at ændre denne politik, således at forældre til børn med autisme får ret til at have deres børn i specialskoler.

David Cameron, som er konservativt parlamentsmedlem fra Witney i Oxfordshire, og som selv er far til en dreng med handicap, sagde tidligere på ugen, at regeringens inklusionspolitik bliver brugt til at spare penge og til at placere børn i almindelige skoler, selv om de ville have bedre af specialskoler. »Det er vanvittigt. Vi taler om nogle af de mest sårbare børn i landet, de har store specialbehov og kan ikke tage vare på deres egne interesser og behov, men alligevel bliver regeringens politik brugt til at lukke specialskoler«.

En talsmand for East Sussex County Council insisterer på, at deres skoletilbud er velegnede for børn med autisme: »Vi forventer, at alle forældre sørger for, at deres børn passer deres skolegang. I disse sager har Special Educational Needs and Disability Tribunal afgjort, at Step by Step School ikke er et velegnet skoletilbud. Hvis et barn udebliver fra undervisningen, så kan vi i sidste ende blive nødt til at retsforfølge forældrene«.

Kilde: Sunday Telegraph (London), 8. august 2004

Step by Step School har webadressen http://www.stepbystepschool.org.uk/index.htm
Office for Standards in Education (Ofsted) har webadressen http://www.ofsted.gov.uk/

Tidligere artikler om ABA-behandling i England
Ny fond til forskning i behandling af autisme
Ny teknologi i dataregistrering af ABA-træning
Advokater fører ankesager
»Modstanden har gjort os stærke«
Gave på 22 mio. til ABA-skole
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Step by Step er klar til at åbne
Pensionistægtepar samler ind til 2-årigs behandling
Myndighed ombestemmer sig om ABA-behandling
Familie flytter forgæves for at få ABA-behandling
Portræt af en engelsk ABA-pioner
Forældre opfører ABA-skole
Behandlingstilbud var ulovligt
Endnu en støttefest for ABA-behandling
Pressionsgruppe for tidlig og intensiv behandling
Privat fund-raising til ABA-behandling
Ret til intensiv behandling afgøres i stigende grad i retssystemet

Joi Bay / 08.08.2004