BRITISH COLUMBIA, CANADA

Sag om ABA-behandling bliver udsat igen

Regeringen i den canadiske provins British Columbia har for tredje gang udsat en Human Rights Tribunal sag. Formanden for autismeforeningen i British Columbia beskylder regeringen for at føre en politik, der sparer penge nu men som resulterer i flere udgifter på sigt.

Michael Lewis, som er formand for provinsens autismeforening, siger, at autisme er en alvorlig medicinsk lidelse, som rammer 1 ud af hver 165 børn. Alligevel er provinsens tilbud om autismebehandling slet ikke på niveau med behandlinger af meget mildere børnesygdomme.

»Hvis min søn havde brækket en arm eller havde cancer, ville der ikke være diskussioner om hans behandling«, siger han.

Regeringen i British Columbia, som forsøger at undgå at effektuere en domstolsafgørelse om at betale for den medicinsk nødvendige behandling til provinsens 20.000 personer med autisme, har fået endnu engang fået udsat domsforhandlingerne ved Human Rights Tribunal. Nu forventes sagen først at komme til realitetsforhandlinger til næste sommer.

Linda Cucek, som er mor til den 20-årige James, hvis behandling menneskeretssagen drejer sig om, fortæller, at hun finder udsættelsen ‘foragtelig', og at de gentagne udsættelser virker ødelæggende for familien. Hun fremhæver også, at sagen nu er blevet udsat til efter det næste valg.

I 2001 lovede den daværende oppositionsleder, Gordon Campbell, at børn med autisme skulle få »den nødvendige behandling«, hvis han kom til magten. Men det er stadig sådan, at børn med autisme under seks år kun kan få behandling for op til CA$30.000 om året, og for børn mellem seks og 18 år er beløbsgrænsen CA$5.000. Unge over 18 år, som bor hjemme hos deres forældre eller som bor i bofællesskaber, kan ikke få støtte til behandlingen. Prisen for den intensive form for ABA-behandling, som i Canada ofte kaldes Lovaas-behandling, løber op til CA$60.000 om året.

Regeringen i British Columbia siger, at der ikke er penge til at betale for Lovaas-metoden, som forudsætter 40-timers behandling om ugen. »For 20 år siden var udbredelsen af autisme 1 per 20.000 børn, men nu er den 1 per 500 børn«, siger Gordon Hogg, som er børne- og familieminister. »Og selv om vi havde de nødvendige penge nu, så ville der ikke være kvalificerede fagfolk til at gennemføre en sådan behandling«.

Kilde: The Vancouver Province (British Columbia), 13. september 2004

TIdligere artikler om ABA-behandling i British Columbia
Skole nægter ABA-træner adgang – forældre anlægger sag
Ret til behandling eller domstolsindblanding i sundhedssystemet?
Kontroverser inden afgørende retssag
Ny bog om kampen for ret til behandling
Ny videofilm om tidlig indsats
Regering taber for tredje gang sag om ABA-behandling
Regeringen kan ikke opfylde løfter om autismebehandling
Forældrekritik af bevilling til autismebehandling
Indiansk familie føler sig svigtet af regeringsparti i sag om ABA-behandling
Dom om ret til intensiv behandling forsøges appelleret
Børn med autisme i British Columbia får nu ret til intensiv og tidlig behandling
Delvis sejr for forældre til børn med autisme

Joi Bay/23.09.2004