MASSACHUSETTS, USA

»At nægte ABA-behandling er som et nægte kemoterapi til et barn med leukæmi«

I løbet af de sidste 10-15 år er den gennemsnitlige alder for autismediagnoser i staten Massachusetts faldet fra 3-4 år til 2 år. I den samme periode er autismespekteret blevet udvidet, således at flere og flere børn bliver diagnosticeret. "I vid udstrækning er den såkaldte autisme-epidemi kun et spørgsmål om bedre screening. Tidligere ville disse børn være blevet diagnosticeret med mental retardering eller ville slet ikke blive diagnosticeret. Dengang opfattede man nogle af disse børn som lidt sære", fortæller Dr. Robin H. Adair, som er leder af autismesektionen ved førskoleklinikken på University of Massachusetts Memorial Hospital.

Børn med autisme bliver diagnosticeret tidligere og tidligere, og det medfører bedre fremtidsudsigter, siger Dr. Adair. »Om nogle få år vil vi kunne dokumentere, at disse børn vil klare sig meget bedre efter nogle års intervention « fortæller hun. »"Vi gør meget for at opfange disse børn så tidligt som muligt – inden 'gløderne har sat ild til hele huset' «.

Dr. Adair fortæller også om forældrenes oplevelse af, at deres barn får en autismediagnose. Lige som alle andre forældre, har forældre til børn med autisme drømme om, at deres barn kan gå på universitetet, kan blive gift og få egne børn. Når der så kommer en læge og fortæller dem, at deres barn med autisme måske og i bedste fald kan lære at blive renligt, så er forældrenes første reaktion desperation. Men meget hurtigt får disse forældre vendt desperationen til et ønske om effektiv behandling.

Børn, der er under tre år gamle, når de bliver diagnosticeret, har ret til intervention i henhold til Massachusetts Early Intervention program. Det sker ved, at specialuddannede fagfolk tager ud i barnets hjem og her igangsætter den intervention, som siden fortsætter når børnene i en alder af tre år begynder i det offentlige skolesystem.

Skoledistrikterne har pligt til at tilbyde disse børn en skoleplacering, som er den mindst restriktive ud fra barnets muligheder. Mulighederne spænder fra fuld inklusion i den nærmeste skole, hvilket altid er den mindst restriktive form for skoleplacering, til en døgninstitution, som er den mest restriktive form for skoleplacering.

De fleste af de 230 børn, der går på New England Center for Children i Southborough, 30 km vest for Boston, er henvist fra deres lokale skoledistrikt. Af disse er ca. 130 kostskolebørn, og de bor spredt rundt i 17 forskellige mindre huse, som findes i de omkringliggende byer. Centeret giver også supervision til hjemmebaserede ABA-behandlinger i børnenes hjem for børn, der er under tre år gamle.

Lederen af New England Center for Children i Southborough, L. Vincent Strully Jr., siger, at centeret er baseret på tidlig og intensiv intervention. Børnene bliver undervist vha. en pædagogik, som kaldes anvendt adfærdsanalyse; en pædagogik, der fungerer som en terapi, som forsøger at reducere problemadfærd og at indlære nye færdigheder ved at forstærke ønskelig adfærd.

Lærerne arbejder med børnene i en-til-en situationer i klasseværelset, hvor hvert barn har sin egen, afskærmede arbejdsplads. Men i klasseværelserne er der også plads til fælles aktiviteter med de øvrige børn. I et stort ringbind registrerer læreren alle øvelser og alle fremskridt og alle fejl, som barnet gør. Denne metode har i kraft af 30 års forskning vist sig effektiv i forhold til børn med autisme.

»ABA har den bedste dokumentation, og selvom ABA ikke er perfekt for alle børn, så har alle børn med autisme brug for ABA « siger Mr. Strully. »At nægte ABA-behandling til et barn med autisme er som et nægte kemoterapi til et barn med leukæmi«.

Kilde: Telegram & Gazette (Massachusetts), 6. September 2004

New England Center for Children har web-adressen http://www.necc.org/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Massachusetts:
Problemer med støttelærere i ABA-forløb
30th Annual ABA Convention i Boston
May Institute i Braintree
Sommerlejr baseret på anvendt adfærdsanalyse
ABA-center ekspanderer
ABA-behandling resulterer i budgetoverskridelser

Joi Bay /14.09.2004