NOVA SCOTIA, CANADA

Politisk støtte til offentlig finansiering

Det sociale udvalg i provinsparlamentet i Nova Scotia har enstemmigt besluttet at anbefale, at sundhedsministeriet afsætter penge til ABA-behandlinger af børn med autisme på næste års budget. Det sociale udvalg rummer medlemmer af alle tre partier i parlamentet – de konservative, New Democrats (arbejderpartiet) og de liberale. Dermed støtter medlemmer af alle partier de forældre til børn med autisme, som i årevis har kæmpet for at få finansieret adfærdsanalytisk behandling af børn med autisme. Udvalget skønner, at en sådan behandling vil komme til at koste CA$3 mio. om året (14,3 mio. DKK).

Sundhedsminister Angus MacIsaac siger, at hans embedsmænd allerede er ved at udarbejde et budgetforslag, som han til fremlægge i regeringen.

»Ministeriet arbejder i den retning, og jeg går ud fra, at socialudvalgets anbefaling vil være en støtte for mig i de kommende budgetforhandlinger«. MacIsaac har tidligere i parlamentet sagt, at hjælp til familier til børn med autisme vil have høj prioritet, hvis provinsen får et større føderalt tilskud til sundhedsudgifter. I følge den fordelingsaftale, som i september blev indgået mellem den føderale regering og provinsregeringerne, vil Nova Scotia modtage CA$543 mio. ekstra fordelt over de næste seks år (2,6 mia DKK). Men på trods af det nye føderale tilskud og hans personlige sympati for sagen, vil MacIsaac ikke love, at der bliver penge til ABA-behandlinger.

»Jeg vil ikke udstede garantier, før jeg er sikker på, at det indgår i et kommende budgetforlig«, siger han. »Personligt ville jeg meget gerne kunne love noget nu, men finansieringen er afgørende«.

Anvendt adfærdsanalyse er den eneste form for intervention, som er videnskabeligt underbygget, har Jo-Lynn Fenton, som er vice-præsident for Autism Society of Canada, fortalt socialudvalget. En tidligere hemmeligholdt rapport fra år 2000, som blev skrevet af embedsmænd fra flere ministerier i Nova Scotia, slår fast, at 20-40 timers intensiv ABA-behandling i væsentlig grad vil forbedre disse børns fremtidsudsigter. De fleste andre canadiske provinser finansierer allerede denne form for behandling.

Kilde: The Canadian Press & Halifax Chronicle-Herald (Nova Scotia), 28. oktober 2004

TIdligere artikler om ABA-behandling i Nova Scotia:
12.000 underskrifter til støtte for ABA-behandlinger
Ingen støtte til tidlig intervention i Nova Scotia
Forældre kræver rapport offentliggjort
Videnscenter om anvendt adfærdsanalyse
Hemmeligholdt rapport anbefaler ABA

Joi Bay/01.11.2004