ENGLAND

Skolekonflikt stadig uløst

Pårørende til to drenge med autisme fra Crowborough i East Sussex hævder, at en ny rapport fra Office for Standards in Education (Ofsted) støtter deres kamp for at beholde deres børn på ABA-skolen Step by Step i stedet for at sende dem til den lokale skole. Rapporten fra Ofsted siger, at regeringens politik med at inkludere børn med handicap i mainstream skoler ikke er en løsning for alle børn. Rapporten blev efterfulgt af en udtalelse fra ministeren med ansvar for specialundervisning, Lord Filkin, hvori han siger, at han ønsker at anvende specialskoler som en del af det almindelige skolesystem.

De to stiftere af Step by Step skolen, Sam Hilton and Susan James, siger, at denne udtalelse støtter deres ønske om at beholde deres to drenge på ABA-skolen. Men en ankeinstans for specialundervisning, Special Educational Needs & Disability Tribunal (SENDIST), har tidligere afgjort at de to drenge, Max Hilton på 7 år og Joshua James på 6 år, ikke kan få tilgodeset deres undervisningsmæssige behov på Step by Step skolen, og at de i stedet skal gå i en almindelig skole, der hører under East Sussex County Council (se »Modstanden har gjort os stærke« og Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole).

Men drengens forældre og pårørende er ubøjelige. De vil trodse afgørelsen og vil fastholde drengenes placering på ABA-skolen, som de mener vil kunne give dem den bedste form for undervisning.

De lokale skolemyndigheder siger, at de ikke ønsker at retsforfølge forældrene, men fastholder samtidig at ankeinstansens afgørelse er juridisk bindende, og at forældrene overtræder undervisningspligten ved at trodse afgørelsen.

Mrs Hilton siger: »Mainstreaming fungerer ikke, fordi undervisningsmetoderne er så forskellige fra, hvad børn med autisme har brug for. Børn med autisme skal have opgaverne nedbrudt til små trin, så de kan kaperer opgaverne. Den intensive form for ABA-pædagogik på Step by Step skolen opfylder disse krav, og det har hjulpet Max meget. Han har allerede lært så meget, og som mor er det umuligt for mig at tage ham ud af den skole, og på den måde ødelægge hans udviklingsmuligheder«.

En af lederne af Step by Step skolen, Joshuya Susan James udtaler: »I sit udgangspunkt var inklusionspolitikken prisværdig. Der var megen fornuft i at inkludere børn med autisme i almindelige skoler, men det er samtidig frygteligt dyrt. Nu bliver inklusionspolitikken brugt som en løftestang for besparelser«.

»Hvis der er tilstrækkelige ressourcer i det almindelige skolesystem, så er der en del børn, som -- med megen støtte -- kan klare en fuldtids inklusion, men der vil altid være børn, for hvem en specialskole er det eneste rigtige«.

Peter Weston fra East Sussex County Council siger, at myndighederne har givet forældrene mulighed for at bevise, at Step by Step opfylder disse børns undervisningsbehov, men de har ikke kunnet overbevise skolemyndigheden.

»Tribunalets afgørelse er så klar og entydig, at det er meget vanskeligt for os at se, hvordan forældrene kan retfærdiggøre, at de ikke vil opfylde undervisningspligten. Vi har gjort, hvad vi kunne for at løse denne konflikt. Vi samarbejder med forældrene, men de er ekstremt beslutsomme. De tror fuldt og fast på, at de har ret i denne sag. Men tribunalet siger, at de tager fejl. Forældre er selvfølgelig altid dem, der kender deres børn bedst, men jeg har aldrig set en tribunal-afgørelse, der var så entydig. Denne afgørelse kan vi som myndighed ikke ignorere«.

Kilde: Kent and Sussex Courier, 15. oktober 2004

Step by Step School har webadressen www.stepbystepschool.org.uk
Office for Standards in Education (Ofsted) har webadressen www.ofsted.gov.uk/

Tidligere artikler om ABA-behandling i England
TreeHouse School flytter
Samarbejde mellem forretningsfolk og ABA-skole
Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole
Ny fond til forskning i behandling af autisme
Ny teknologi i dataregistrering af ABA-træning
Advokater fører ankesager
»Modstanden har gjort os stærke«
Gave på 22 mio. til ABA-skole
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Step by Step er klar til at åbne
Pensionistægtepar samler ind til 2-årigs behandling
Myndighed ombestemmer sig om ABA-behandling
Familie flytter forgæves for at få ABA-behandling
Portræt af en engelsk ABA-pioner
Forældre opfører ABA-skole
Behandlingstilbud var ulovligt
Endnu en støttefest for ABA-behandling
Pressionsgruppe for tidlig og intensiv behandling
Privat fund-raising til ABA-behandling
Ret til intensiv behandling afgøres i stigende grad i retssystemet

Joi Bay / 24.10.2004