CANADA

ABA-forældre taber sag i højesteret

Den føderale højesteret i Canada afgjorde fredag den 19. november, at regeringen i provinsen British Columbia ikke er forpligtiget til at finansiere den såkaldte ABA-behandling til børn med autisme.

Den enstemmige afgørelse går dermed imod den gruppe af forældre fra British Columbia, som har anlagt sagen på vegne af deres børn med autisme. Højesterets afgørelse omstøder to lavere retsinstansers afgørelser i den samme sag. I de lavere retsinstanser har forældrene fået ret i, at afvisningen af at finansiere ABA-behandling til børn med autisme er en diskrimination af børn med handicap og således i modstrid med de grundlæggende rettigheder i Canada – Charter of Rights.

Formanden for dommerkollegiet, højesteretsdommer McLachlin, skriver i afgørelsen, at retten sympatiserer med forældrene, men retten afviser, at domstole kan afgøre, hvilke ydelser, der skal dækkes af det offentlige sundhedssystem – det er i følge dommen den lovgivende magts domæne. Højesteret har samtidig afgjort, at der ikke har været tale om overtrædelse af de handicappede børns grundlæggende rettigheder og forbuddet imod diskrimination af handicappede. ABA-behandling til børn med autisme er ikke en lovbestemt ydelse. The Canada Health Act (den canadiske sundhedslov) og de tilsvarende relevante love i British Columbia garanterer ikke, at alle canadiere kan modtage alle former for behandling gratis. Kerneydelser, som leveres af lægefagligt personale, bliver dækket fuldt ud, mens ikke-kerneydelser dækkes helt eller delvist i henhold til provinsens egen lovgivning.

Provinsen har under retssagen netop anført, at det er op til de enkelte provinsregeringer at beslutte, hvorledes sundhedsudgifterne skal fordeles; dog med undtagelse af de ydelser, der er lovpligtige i henhold til den føderale sundhedslovgivning – the Canada Health Act.

Kilde: Vancouver Sun, British Columbia, 19. november 2004

Sagen betegnes efter navnet på et af børnene Auton (Guardian ad litem of) v. British Columbia (Attorney General). Dommen er tilgængelig i fuld længde på webadressen
http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/2004/vol3/html/2004scr3_0657.html


Joi Bay 20.11.2004