WASHINGTON, USA

Universitet samarbejder med skoler om autismeindsats

North Kitsap School District i staten Washington er i front når det gælder tilbud til børn med autisme. I spidsen for skoledistriktets tilbud står Nancy Pack. Hun leder en gruppe på syv støttepædagoger, som alle anvender retningslinier for autismebehandling, som udspringer fra forskning ved University of Washington's Autism Center. Retningslinierne har form af en vejledning i god pædagogisk praksis for at hjælpe børn med autisme med at udnytte deres potentialer for udvikling af sprog og sociale færdigheder.

North Kitsap School District er et af bare tre i hele staten, som i år 2001 blev udvalgt til at tage del i universitetets udviklingsprojekt for at indføre god pædagogisk praksis i statens skoler. Nancy Pack var i forvejen blevet efteruddanet ved universitetet for at opkvalificere sit arbejde med børn med autisme. Siden er hun blevet konsulent i autisme, og hun fortæller forældre og fagfolk om autisme ved introduktioner, der arrangeres af statens Autism Outreach Project.

I North Kitsap skoledistriktet behandler man børn fra hele det autistiske spektrum -- fra børn, som tilbringer størstedelen af deres tid sammen med en støttepædagog i en specialklasse til børn, der primært er enkeltintegreret i almindelige klasser.

Det pædagogiske tilbud fokuserer på udvikling af sproglige og sociale færdigheder samt selvstændighed. Tidlig interventioin er nøglen til succes, siger Nancy Pack. De forskellige centrale funktionsnedsættelser hos børn med autisme bliver behandlet systematisk i kraft af intensiv træning.

For eksempel, siger Pack, har børn med autisme problemer med at imitere andre børn og voksne, så eleverne lærer at blive opmærksomme på deres omgivelser, at observere de små detaljer i kammeraternes adfærd, således at de bliver i stand til at efterligne. Det forøger deres evne til at indgå og fungere socialt, siger Pack. Andre kerneområder er sprogudvikling, øjenkontakt, og social opmærksomhed.

University of Washington's Autism Center åbner desuden snart et satellit-center ved universitetets afdeling i Tacoma. Formålet er at hjælpe de hundredevis af familier, som venter på behandling til deres børn. Ud over et decideret behandlingstilbud til børn med autisme vil det nye center samarbejde med de lokale skoledistrikter og efteruddanne de lokale fagfolk, der arbejder med børn med autisme. Centeret forventes at åbne i januar 2005.

Kilde: The Sun (WA), 14. november 2004

Mere information om University of Washington's Autism Center findes på adressen http://depts.washington.edu/uwautism/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Washington
Genetisk forskning får behandlingsmæssige konsekvenser
ABA-behandling er personalegode i Microsoft
Undersøgelser af ABA-trænings effekter på hjernefunktioner
8,6 mio. dollars til forskning i ABA-behandling for børn med autisme

Joi Bay /01.12.2004