NORDIRLAND

Dreng med autisme vinder principsag

En seksårig dreng med autisme har vundet en principsag imod South Eastern Education and Library Board, som er den instans, der har ansvaret for tilbud om specialundervisning til børn med handicap i denne del af Nordirland. I sagen, som nu er blevet afgjort af High Court, bestemmes det, at afvisningen af at finansiere et hjemmebaseret adfærdsanalytisk tilbud (ABA) var ulovlig. I dommen hedder det, at skoledistriktets afgørelse om Special Educational Needs »ikke er baseret på en individuel vurdering af drengens behov«, og derfor er ulovlig.

I sagen havde en skolepsykolog oprindelig anbefalet at Jonathan Nolan, som går i Longstone School i Dundonald, fik en plads på en specialskole for børn med autisme. Men der var ingen ledige pladser i skoledistriktet. Hans forældre ansøgte i stedet om et hjemmebaseret tilbud baseret på anvendt adfærdsanalyse, men skoledistriktet afviste at finansiere et sådant tilbud. I skoledistriktets afgørelse om Special Eudcational Needs, hedder det, at skoledistriktet af princip ikke finansierer hjemmebaserede ABA-tilbud.

Familiens advokat Paddy Sheridan udtaler, at det er en afgørende dom: »Dommen giver ikke alene forældrene ret i, at skoledistriktet har brudt skolelovgivningen, men gør det klart, at børn, som har behov for specialundervisning, har ret til og mulighed for at føre sager ved High Court for at forsøge at få omgjort afgørelser, som overtræder børnenes ret til undervisning«.

Kilder:
Belfast Telegraph, 4.juni 2005
Irish News, 4. juni 2005

Tidligere artikler om ABA-behandling i Nordirland:
BBC-dokumentarfilm om ABA-behandling
Fagforening advarer imod ABA-bevillinger
Gennembrud for ABA-behandlinger i Nordirland
Autism Awareness Week
Planer om ABA-skole i Nordirland
To-dages konference om autisme og ABA
Fundraising til fordel for dreng med autisme
TV-stjerne appellerer om ABA-skole
Appel om offentlig finansiering af ABA-behandling
Popstjerner indsamler penge til ABA-skole
200 forældre demonstrerer for ABA-behandling
PEAT møder politikere og embedsmænd
Selvorganiseret supervision og forældreuddannelse
Forældre satser alt for at få betalt ABA-behandling
Manglende behandlingstilbud rejses politisk
Popstjerne støtter indsamling til ABA-skole
Forældre og fagfolk til fælles ABA-kursus
Rapport om behandling af autisme i Nordirland

Joi Bay / 10.6.2005