VIRGINIA, USA

Information om adfærdsanalyse til militærfolk

Quantico, som er en base for det amerikanske marinekorps, og som ligger i staten Virginia, har afholdt en konference om autisme for militærfolk. The Exceptionals, som koferencen blev kaldt, løb af stablen i begyndelsen af juni måned, og den indeholdt bl.a. information om anvendt adfærdsnalayse som behandling til børn med autisme.

At være soldat i marinekorpset er i sig selv en stor opgave, men når der hertil kommer autisme i familien, så stiger belastningerne på den enkelte og på familien betragteligt. Derfor har man på Quantico-basen oprettet et Exceptional Family Member Program, som retter sig imod soldater, der har børn med autisme og andre handicaps.

Formålet med konferencen var at informere og efteruddanne militærfolk og deres familiemedlemmer om autisme, fortæller Suzanne Hill, som er koordinator i Exceptional Family Member Program. På konferencen var der ikke kun ekspertoplæg om anvendt adfærdsnalyse men også sygeforsikringsordninger for militært ansatte og uddannelsestilbud for børn med autisme.

Konferencen var en stor succes og tiltrak ikke kun personel fra Quantico-basen men også tilrejsende militærfolk fra andre baser omkring Washington DC.

Kilde: US Department of Defense Information, 16. juni 2005

Tidligere artikler om ABA-behandling i Virginia:
Stock car race til fordel for børn med autisme
Koncert til fordel for 3-årigs behandling
Tre ABA-skoler i Virginia
Skolebestyrelse afviser forslag om decentral ABA-skole
Decentraliseret ABA-skole til 60 børn møder modstand
Forældre opretter endnu en ABA-skole
Fundraising til ABA-skole

Joi Bay /18.06.2005