NORTH CAROLINA, USA

Skoledistrikt taber ankesag om ABA-tilbud

Forældrene til et 3-årigt barn med autisme har vundet en ankesag om ABA-behandling. Sagen stammer fra staten North Carolina, som er hjemsted for TEACCH Division, og hvor børn med autisme normalt får tilbudt TEACCH-baserede tilbud. Men i ankesagen fik forældrene medhold i, at det er en overtrædelse af loven om undervisning af børn med handicap, når skoledistriktet fra starten har udelukket et hjemmebaseret ABA-program for barnet.

Sagen drejer sig om Forsyth County Board of Education i North Carolina. Det var skoledistriktets officielle politik, at børn skulle opfylde bestemte kriterier for at opnå hjemmebaseret ABA-tilbud, og det var samtidig skoledistriktets praksis ikke at tilbyde ABA-behandling med mindre forældrene krævede det. Ved planlægningen af barnets individuelle undervisningsplan – som primært er et juridisk bindende dokument – nævnte skoledistriktet slet ikke ABA som behandlingsmulighed. I skoledistriktet var det besluttet ikke at nævne ABA som mulighed, med mindre der eksplicit blev spurgt til det.

Da barnet fik en autismediagnose, nægtede skoledistriktet at anerkende denne diagnose og gik af ukendte grunde i sin planlægning udelukkende ud fra, at barnets var mentalt retarderet. Skoledistriktet afviste på den baggrund forældrenes ønske om et ABA-tilbud til deres barn. Ved på forhånd at udelukke et ABA-tilbud har skoledistriktet effektivt udelukket forældrene fra en meningsfuld deltagelse i udarbejdelse af barnets individuelle undervisningsplan. Og ved at udarbejde en individuel undervisningsplan, hvis indhold var foruddefineret og som ikke opfyldte barnets undervisningsbehov, har skoledistriktet overtrådt reglerne i den amerikanske skolelovgivning for handicappede – IDEA (The Individuals with Disabilities Education Act). Resultatet er, at barnets individuelle undervisningsplan ikke opfylder kravene om Free and Appropriate Public Education (FAPE).

Ankeinstansen bestemte, at disse overtrædelser af IDEA skal kompenseres ved at skoledistriktet nu skal refundere forældrene de udgifter, de i mellemtiden selv har afholdt til et privat ABA-tilbud.

Kilde: The Special Educator, 2. september 2005

Sagens identification: Winston-Salem/Forsyth County Bd. of Edu., 43 IDELR 267 (SEA NC 2005).

Tidligere artikler om ABA i North Carolina:
Firlinger — to i ABA-behandling
Endnu en retssag om ret til ABA-behandling

 

 

Joi Bay /25.09.2005