MASSACHUSETTS, USA

Skoledistrikt ansætter seniorsupervisor

Skoledistriktet Leominster Public Schools, som ligger ca. en times kørsel fra Boston i staten Massachusetts, har ansat Gregg Lineman som seniorsupervisor for deres ABA-tilbud. Lineman har tidligere haft tilsvarende stillinger i andre skoledistrikter og har også fungeret som lærer ved ABA-centeret New England Center for Children. Han har 12 års erfaring med undervisning af børn med autisme og er oprindelig uddannet ved Northeastern University i Boston, hvor han har taget en grad som Board Certifried Behavior Analyst (BCBA), hvilket er en certificering af psykologer inden for anvendt adfærdsanalyse. Lineman har også erfaringer med forskning, og hans forskningsresultater er blevet offentliggjort i tidsskriftet Behavioral Interventions.

Som ABA-specialist i skoledistriktet vil Lineman skulle supervisere på alle skoler og vil især have ansvaret for udvikling af individuelle programmer til børn med autisme, for efteruddannelse af personale og for forældreuddannelse af forældre til børn med autisme.

Gregg Lineman fortæller at hans vigtigste mål som seniorsupervisor bliver at forbedre livskvaliteten for børn med autisme. Han vil basere sit arbejde på pædagogisk forskning og den effektforskning, som danner grundlag for ’best practices’ inden for autismetilbud. Det indgår i seniorsupervisorens arbejde, at skulle videreudvikle skoledistriktets tidlige og intensive indsats over for småbørn med autisme. Tilbuddet skal være systematisk og velbeskrevet men samtidig tilpasses til de individuelle børn. Der vil især blive lagt vægt på sociale færdigheder, funktionel kommunikation og udvikling af kognitive evner, fortæller Lineman.

Kilde: Sentinel & Enterprise (Fitchburg, Massachusetts), 20. oktober 2005

Skoledistriktet Leominster Public Schools har 10 skoler med i alt 390 lærere og 6.200 elever. Af disse elever er der ca. 950 som har en IEP (Individualized Education Program) – dvs. elever med handicap eller indlæringsvanskeligheder. Det vides ikke hvor mange af disse, der har diagnoser inden for det autistiske spektrum.

Graff, R. B., Lineman, G. T., Libby, M. E., & Ahearn, W. H. (1999). Functional analysis and treatment of screaming in a young girl with severe disabilities. Behavioral Interventions, 14(4), 233-239

Tidligere artikler om ABA-behandling i Massachusetts:
Inklusion er ikke kun en ret men også en pligt
»At nægte ABA-behandling er som et nægte kemoterapi til et barn med leukæmi«
Problemer med støttelærere i ABA-forløb
30th Annual ABA Convention i Boston
May Institute i Braintree
Sommerlejr baseret på anvendt adfærdsanalyse
ABA-center ekspanderer
ABA-behandling resulterer i budgetoverskridelser

Joi Bay /30.10.2005