ENGLAND

Sejr for ret til ABA-skoletilbud

ABAforum har tidligere skrevet om en sag fra Crowborough i East Sussex i England, hvor skolemyndighederne har forsøgt at tvinge nogle børn med autisme til at gå i en lokal skole for typiske børn i stedet for – som ønsket af forældrene – på en privat oprettet ABA-specialskole. Skolemyndighederne truede på et tidspunkt forældrene med en straffesag og fængselsstraf, hvis forældrene forsat nægtede at følge skolemyndighedernes beslutning (se Skolekonflikt stadig uløst). Sagen har nu endelig fundet en afslutning, der af forældrene betegnes som en sejr.

Den ene af mødrene, Sam Hilton, som er mor til Max og Charlie Hilton, der begge har autisme, har til avisen The Express fortalt om den fire år lang kamp imod skolemyndighederne.

Max Hilton blev diagnosticeret med autisme da han var tre år gammel, og lægerne lagde ikke skjul på, at han sandsynligvis aldrig ville komme til at tale eller klare sig selv. Lillebroderen Charlie blev diagnosticeret allerede da han var 18 måneder gammel, men til forskel fra sin storebror er hans autistiske symptomer mildere, og han har senere kunnet klare sig blandt typiske børn.

Max Hilton begyndte i en hjemmebaseret 1:1-behandling – anvendt adfærdsanalyse - kort tid efter diagnosticeringen. Behandlingen var organiseret af forældrene og finansieret af bedsteforældrene. Allerede efter seks uger var der tydelige fremskridt at spore. Max kunne i kraft af den intensive, trinvise undervisningsmetode lære færdigheder, forældrene ikke troede ville være muligt.

Sammen med fem andre familier til børn med autisme i, som også var gået i gang med private ABA-tilbud, opstod ideen om en lokal ABA-specialskole. Forældrene henvendte sig i første omgang til de lokale skolemyndigheder - Local Education Authority i East Sussex County Council - men de afviste ideen om en lokal ABA-skole og henviste i stedet forældrene til en eksisterende specialskole i Peacehaven, som ligger 1 times kørsel væk fra Crowborough. Tilbuddet om den eksisterende specialskole var uacceptabelt for forældrene, som i stedet besluttede at oprette en privat ABA-skole. Ingen havde tidligere erfaringer med et sådant projekt. Men i løbet af de følgende to år lykkedes det de seks familier at indsamle i alt £250.000 (2,7 mio. DKK) fra fonde og ved fantasifuld fundraising. Så i marts 2003 var de i stand til at købe en grund til skolen og starte byggeriet af Step by Step skolen i Crowborough.

I mellemtiden var Max blevet skolebarn og var enkeltintegreret på den lokale Whitehill School, som er en almindelig grundskole. Han gik i skole om formiddagen med fuldtidsstøtte og fik ABA-behandling i hjemmet om eftermiddagen. Det var dog ikke nogen vellykket form for skoletilbud. Skolen var stor og uoverskuelig for Max, som blev skræmt over de mange ukendte børn og omgivelser. Så da Step by Step skolen åbnede i april 2004 blev Max taget ud af den lokale grundskole i 2 dage om ugen, så han i stedet kunne gå på den nye ABA-skole, der er bemandet med et kvalificeret team af ABA-lærere, der modtager regelmæssig og hyppig supervision. Skolen har plads til 10 børn.

Men de lokale skolemyndigheder ville ikke acceptere denne løsning og beskyldte forældrene for misrøgt af Max, fordi han ikke kom i skole to dage om ugen. Max’ skolegang i Step by Step skolen blev altså officielt opfattet som pjæk fra det regulære skoletilbud. Forældrene forsøgte at anke skolemyndighedernes afgørelse til ankeinstansen for specialundervisning, Special Educational Needs & Disability Tribunal (SENDIST). Her var der dog dengang ingen hjælp at hente – ankeinstansen gav de lokale skolemyndigheder ret i, at Max’ undervisningsbehov ikke kunne tilgodeses på ABA-specialskolen, og at han skulle fortsætte på fuld tid i den lokale grundskole.

Forældrene besluttede at trodse myndighederne og fortsat lade Max gå to dage om ugen på Step by Step skolen, selv om de blev gjort opmærksom på, at en dom for misrøgt af Max ville kunne ende med en fængselsdom. Men i stedet for at anlægge en sag om misrøgt reagerede skolemyndighederne ved at tvangsforflytte Max til en anden specialskole i Lewes, som ligger 40 minutters kørsel fra Crowborough.

Også denne afgørelse blev anket til ankeinstansen for specialundervisning, Special Educational Needs & Disability Tribunal (SENDIST), men denne gang skete det med støtte fra National Autistic Society (den national autismeforening i England), som betalte for en advokat til at føre sagen ved ankeinstansen. Denne gang faldt ankesagen ud til forældrenes fordel, og i den pædagogiske udtalelse, der ligger til grund for ankesagens udfald, står der direkte at ”Max har gjort usædvanligt gode fremskridt på Step by Step skolen”.

Samtidig er Step by Step skolen blevet evalueret af Ofsted (Office for Standards in Education), og har fået meget fine karakterer, hvilket er ganske usædvanligt for en skole, der kun er et år gammel.

Så ifølge Sam Hilton er hele denne groteske sag endt som en stor sejr for børn med autisme i England. Det har været et mareridt for forældrene – moderen har måttet i perioder opgive sit erhvervsarbejde og har måttet gå til psykolog for at klare belastningerne, men det har været kampen værd, siger Sam Hilton.

Kilde: The Express, UK, 24. november 2005

Step by Step School
har webadressen www.stepbystepschool.org.uk
Evalueringsrapporten om Step by Step School findes på websitet for Office for Standards in Education (Ofsted)

Tidligere artikler om ABA-behandling i England
About a Boy
Specialet, der gik verden rundt
Skolekonflikt stadig uløst
TreeHouse School flytter
Samarbejde mellem forretningsfolk og ABA-skole
Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole
Ny fond til forskning i behandling af autisme
Ny teknologi i dataregistrering af ABA-træning
Advokater fører ankesager
»Modstanden har gjort os stærke«
Gave på 22 mio. til ABA-skole
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Step by Step er klar til at åbne
Pensionistægtepar samler ind til 2-årigs behandling
Myndighed ombestemmer sig om ABA-behandling
Familie flytter forgæves for at få ABA-behandling
Portræt af en engelsk ABA-pioner
Forældre opfører ABA-skole
Behandlingstilbud var ulovligt
Endnu en støttefest for ABA-behandling
Pressionsgruppe for tidlig og intensiv behandling
Privat fund-raising til ABA-behandling
Ret til intensiv behandling afgøres i stigende grad i retssystemet

Joi Bay / 2.01.2006