NORDIRLAND

Ny masteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse ved University of Ulster

University of Ulster tilbyder nu – som det første universitet i Nordirland – en masteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse. Uddannelsen, som tager 2 år på deltid, er godkendt af Behavior Analysts Certification Board og giver mulighed for at man kan indstille sig til certificering som Board Certified Behaviour Analysts (BCBA). Masteruddannelsen er placeret ved School of Psychology University of Ulsters Coleraine campus. Uddannelsens starter 1.9.2006 og har ansøgningsfrist den 30.3.2006.

Adgangskravene til uddannelsen er mindst en universitetsbacholorgrad (men ikke nødvendigvis i psykologi) på niveau med second class Honours (et system til graduering af britiske universitetsgrader) samt relevant erhvervserfaring. Ansøgere vil blive interviewet om deres erfaringer og deres motivation inden optag på uddannelsen. Tidligere erfaringer med anvendt adfærdsanalyse er ikke et krav.

Formålet med den nye uddannelse er at give kandidaterne kvalifikationer til

Det er målet at kandidaterne skal certificeres som Board Certified Behaviour Analysts, og senere finde beskæftigelse på specialskoler, i hjemmebaserede programmer, dag- og døgntilbud samt som lærere og forskere i forbindelse med efteruddannelse, forskning og udredning.

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudie, således at de studerende sideløbende kan modtage supervision af deres praksis. Derfor er undervisningen henlagt til en dag om ugen (fredage) i 6 semestre (forår, sommer og efterårssemester hvert år). Desuden suppleres med net-baseret fjernundervisning. Uddannelsen afsluttes med en afhandling. Der er indbygget praktik i uddannelsen, således at de studerende kan opnå tilstrækkeligt antal superviserede arbejdstimer med henblik på at opfylde praksiskravene fra Behavior Analysts Certification Board. Foruden praktik og afhandling omfatter undervisningen følgende emner:

På De Britiske Øer er der nu syv godkendte uddannelser i ABA. Ud over masteruddannelsen ved University of Ulster, som er nævnt ovenfor, drejer det sig om uddannelser i ABA ved University of Wales at Swansea (BCBA); Anglia Polytechnic University, Cambridge (BCABA); University of Wales, Bangor (BCBA); University College Cork, Ireland (BCABA) samt University of Dublin, Ireland (BCABA). Desuden tilbyder ABA-skolen TreeHouse i London i samarbejde med Applied Behaviour Analysis Lecturers' Co-Operative et kursus, som opfylder de internationale krav opstillet af Behavior Analyst Certification Board. Kurset giver mulighed for at kandidere titlen Board Certified Associate Behavior Analyst (BCABA).

Behavior Analysts Certification Board, som er en del af Association for Behaviour Analysis International, har defineret to niveauer af certificering for universitetsuddannede analytikere: Board Certified Affiliated Behaviour Analysts (BCABA) som er første niveau og Board Certified Behaviour Analysts (BCBA), som er højeste niveau. Behavior Analyst Certification Board (BACB) har webadressen http://www.bacb.com/. Her kan man læse mere om de teoretiske og kliniske krav for at blive certificeret på forskellige niveauer.

Læs pressemeddelen fra University of Ulster - New Degree Helps Tackle Needs of Children With Autism

Læs mere om uddannelsen i MSc Applied Behaviour Analysis - notes for guidance of applicants (Word-dokument)

Yderligere information fra Professor Julian Leslie, School of Psychology, University of Ulster, Coleraine, BT52 1SA. Tel: 028 7032 3090 email: jc.leslie@ulster.ac.uk

Masteruddannelsen i anvendt adfærdsanalyse ved University of Wales er omtalt i artiklen Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis .Efteruddannelsen arrangeret af TreeHouse og Applied Behaviour Analysis Lecturers' Co-Operative er omtalt i artiklen Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer

Tidligere artikler om ABA-behandling i Nordirland:
Enlig mor til to ABA-børn hædres
Dreng med autisme vinder principsag
BBC-dokumentarfilm om ABA-behandling
Fagforening advarer imod ABA-bevillinger
Gennembrud for ABA-behandlinger i Nordirland
Autism Awareness Week
Planer om ABA-skole i Nordirland
To-dages konference om autisme og ABA
Fundraising til fordel for dreng med autisme
TV-stjerne appellerer om ABA-skole
Appel om offentlig finansiering af ABA-behandling
Popstjerner indsamler penge til ABA-skole
200 forældre demonstrerer for ABA-behandling
PEAT møder politikere og embedsmænd
Selvorganiseret supervision og forældreuddannelse
Forældre satser alt for at få betalt ABA-behandling
Manglende behandlingstilbud rejses politisk
Popstjerne støtter indsamling til ABA-skole
Forældre og fagfolk til fælles ABA-kursus
Rapport om behandling af autisme i Nordirland

Joi Bay / 27.02.2006