GEORGIA, USA

32nd Annual ABA Convention i Atlanta

Association of Behavior Analysis afholder sin 32. konference i Atlanta den 26. – 30. maj 2006. Der forventes mere end 4.000 deltagere til årets konference. Deltagerne er universitetsansatte adfærdsanalytikere, forskere, studerende, lærere, forældre samt supervisorer. Deltagerne kommer fra mere end 30 lande og repræsenterer de mange specialistgrupper og lokalafdelinger af Association of Behavior Analysis.

Konferencen indeholder workshops med præsentationer af ny forskning og praksiserfaringer samt en række mere uformelle poster sessioner og muligheder for at arbejdsgivere inden for ABA og jobsøgende kan mødes. Desuden vil der være en udstilling af kommercielle produkter – herunder bøger – med deltagelse af 40 firmaer, der har specialiseret sig i adfærdsanalytiske materialer. Bogudstillingen vil omfatte mere end 1000 titler, og i mange tilfælde vil forfatterne selv præsentere deres bøger.

I år er der 486 forskellige præsentationer. Blandt de største områder er autisme (75 papers), ABA i uddannelsessystemet (83 papers) samt udviklingshæmning (63 papers). Blandt de andre hovedområder kan nævnes verbal adfærd, undervisning i ABA, organisationsadfærd samt eksperimentel adfærdsanalyse. Hovedparten af de fagfolk, der fremlægger præsentationer, kommer fra USA, men Norden er også repræsenteret med præsentationer fra både Island og Norge.

Deltagelse i workshops giver mulighed for at man som certificeret adfærdsanalytiker eller psykolog kan opfylde krav om faglig relevant efteruddannelse. Som medlem af enten American Psycholgical Associaton eller certificeret medlem af Association of Behavior Analysis skal man med jævne mellemrum have fornyet sin certificering, og en sådan fornyelse forudsætter deltagelse i relevante efteruddannelsesaktiviteter. En del af disse efteruddannelsesaktiviteter kan være deltagelse i udvalgte workshops i forbindelse med konferencen.

Kilde: ABA Newsletter, Vol 29, no. 1

Konferencens website er http://www.abainternational.org/convention/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Georgia:
Førskole integrerer børn med og uden autisme
Forældre opretter ABA-skole

Joi Bay /16.03.2006