NEW YORK, USA

Ankesag ender med godtgørelse til ABA-elev

Forældrene til en 11-årig med autisme har fået tildelt en godtgørelse af deres udgifter til ABA-baseret undervisning, efter at en overordnet ankeinstans - state review officer - for nylig omstødte en tidligere afgørelse i sagen. Den tidligere afgørelse afslog godtgørelse af udgifterne, fordi forældrene ikke havde bevist, at det private undervisningstilbud var egnet til barnet.

Barnet er placeret i en privat specialskole med træningsrum, 1:1 ABA-træning, 1 ABA supervisor og 4 ABA-trænere.

Den overordnede ankeinstans fandt, at forældrenes private behandlingstilbud faktisk var egnet til barnet, og fandt ikke beviser for, at forældrene ikke havde samarbejdet med myndighederne omkring skoleplacering og undervisningens indhold. Afgørelsen betyder, at skoledistrikter fremover kan tvinges til at betale for privatundervisning, hvis de offentlige tilbud ikke er egnede eller er utilstrækkelige.

Kilde: The Special Educator, 3. februar 2006

Tidligere artikler om ABA-behandling i New York
ABA-skole flytter
Indsamling til fordel for ABA-center
Problemer når ABA-børn skal integreres
ABA til småbørn med autisme
Et virvar af behandlingstilbud
To skoledistrikter i New York indfører anvendt adfærdsanalyse
Gammel specialskole indfører adfærdsanalytisk behandling
ABA-skole søger praktikpladser
Pengegave til ABA-skole
Forældre fik tilbudt ABA-behandling, men krævede døgninstitution
ABA-skole holder indvielsesfest
½ mio. dollar til ABA-program
Forældre indretter ny ABA-skole

TIna Obel Lope / 09.03.2006