WASHINGTON, USA

Forskningsbaseret computerstøttet behandling til børn med autisme

En forskningsvirksomhed fra Seattle i staten Washington har lanceret TeachTown Basics, et computerbaseret undervisningsmateriale til børn med autisme. Igennem fem år har autismeforskere og eksperter i videospil arbejdet sammen for at udvikle programmet.

TeachTown’s program er baseret på principperne for anvendt adfærdsanalyse (ABA) og inkorporerer træningsmetoder fra både discrete trial training (trinvis læring i tilrettelagte omgivelser) og pivotal response training (træning af adfærdsmæssige kerneområder). Programmet er udviklet i samarbejde med fra et ekspertpanel af fagfolk fra anvendt adfærdsanalyse (ABA), specialundervisning, udviklingspsykologi, klinisk psykologi og talepædagogik. I ekspertpanelet finder man bl.a. kendte ABA-forskere som Laura Schreibman, Aubyn Stahmer og Brooke Ingersoll. Desuden deltager Geraldine Dawson, som er leder af University of Washington's Autism Center, også i ekspertpanelet.

»Jeg er meget imponeret over, at TeachTown er fuldstændig forskningsbaseret, og det kan indgå i enhver type behandlingprogram, hvad enten det er klinikbaseret, skolebaseret eller hjemmebaseret«, siger Dr. Laura Schreibman fra University of California i San Diegos institut for autismeforskning.

Undervisningsmaterialet er målrettet til børn med en udviklingsalder mellem 2 og 7 år. Materialet træner en bred vifte af færdigheder på mange forskellige områder, som f.eks. følelsesmæssig identifikation, at matche følelser og begivenheder, at matche ansigter, følge blikretninger, venskab, opmærksomhed på personlig sikkerhed, personlige behov, sekvenser, lydlære og læsning, ordforråd, matematik, tid, penge og generaliseringsaktiviteter i naturlige omgivelser. TeachTown Basics inkluderer desuden omfattende dataregistrering samt et interface, der gør det muligt for alle medlemmer i barnets team at kommunikere indbyrdes.

TeachTown er en privat virksomhed, der er finansieret af the Washington Research Foundation og private investorer.

TeachTown har webadressen http://www.teachtown.com/ , og herfra kan man bestille en 30-dages gratis prøveversion af programmet. Programmet kan ikke købes – i stedet betaler man en månedlig afgift på US$ 59.95 (372 DKK) for brugen af programmet

Kilde: PR Newswire US, 1. marts 2006

Tidligere artikler om ABA-behandling i Washington
Universitet samarbejder med skoler om autismeindsats
Genetisk forskning får behandlingsmæssige konsekvenser
ABA-behandling er personalegode i Microsoft
Undersøgelser af ABA-trænings effekter på hjernefunktioner
8,6 mio. dollars til forskning i ABA-behandling for børn med autisme

Tina Obel Lope /15.03.2006