FRANKRIG

To ABA-bøger oversat til fransk

To standardværker om adfærdsanalytiske interventioner i forhold til børn med autisme er nu blevet oversat til fransk og udkommer i løbet af april måned. Det drejer sig dels om Ron Leaf og John McEachins curriculumbog, A Work in Progress, som udkom på engelsk i 1999. Og dels om Catherine Maruice med fleres antologi Behavioral Intervention for Young Children with Autism, som oprindelig er udgivet i 1996.

Der er ikke tale om fransk-canadiske udgivelser, men derimod om europæiske undervisningsforlag, som har sørget for oversættelse og udgivelse af bøgerne i henholdsvis Paris og Bruxelles. Udgivelserne er udtryk for den voksende interesse for anvendt adfærdsanalyse i Frankrig og andre fransksprogede lande. Frankrig er ellers kendt som en psykoanalytisk højborg og er formodentlig det eneste land i Europa, hvor psykoanalytiske behandlinger af autisme har overlevet i større stil. Indtil 1970erne var psykoanalytiske teorier og behandlinger dominerende på autismeområdet i hele den vestlige verden, men efter at det er blevet erkendt at autisme er en genetisk betinget neurologisk dysfunktion og ikke en psykisk barndomsforstyrrelse, er psykoanalysen blevet erstattet af bl.a. anvendt adfærdsanalyse som den foretrukne behandlingsform. Men de psykoanalytiske forståelser og behandlinger har overlevet i Frankrig og først for nylig er adfærdsanalytiske tilgang til autisme blevet kendt og anerkendt i Frankrig.

Autisme et A.B.A, une pédagogie du progrès
Ron Leaf, John McEachin, 450 pages. Traduction: Agnès Fonfonne et Catherine Milcent.
Paris: Pearson Education 2006. ISBN: 2-7440-7157-9. 33,25€

Intervention béhaviorale auprès des jeunes enfants autistes
Catherine Maurice avec la collaboration de Gina Green & Stephen C. Luce, 312 pages.
Bruxelles: De Boeck Université 2006. ISBN: 2-8041-5189-1. 32.77€ .

Begge bøger kan bestilles fra http://www.amazon.fr

Joi Bay / 18.04.2006