SOUTH CAROLINA, USA

Lovgivning vil tvinge forsikringsselskaber til at betale for ABA

Næsten 100 parlamentsmedlemmer fra South Carolina støtter nu et lovforslag om at børn med autisme kan få betalt deres tidlige og intensive behandling via private forsikringsordninger. Men lovforslaget har mødt kraftig modstand. Forsikringsbranchen hævder, at forslaget til koste flere hundrede millioner af dollars, og at disse penge skal betales af alle forsikringstagere i staten.

De høje omkostninger vil resultere i, at forsikringspræmier vil stige, og det vil betyde, at nogen vil fravælge sygeforsikring, fordi den lovpligtige minimumsforsikring vil blive for dyr. Forsikringsbranchen siger også, at lovforslaget kun vil hjælpe et mindretal af de personer, som har autisme, fordi det kun vil omfatte ca. 30% af målgruppen.

Lovforslaget, som er fremsat af republikaneren Nathan Ballentine fra Richland, indebærer, at forsikringsselskaber fremover skal dække behandling for autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Forslaget bliver behandlet i parlamentet i løbet af de næste par uger.

Tidlig og intensiv behandling for autisme er dyr. Den kan koste op til US$ 100.000 om året (611.000 DKK)og kan strække sig op til fem år. For øjeblikket dækker forsikringsselskaberne ikke denne type af behandling, og kun få familier i South Carolina har selv råd til at betale for behandlingen.

En gruppe af forældre til børn med autisme har brugt måneder og i tusindvis af dollars i deres bestræbelser på at overbevise parlamentsmedlemmerne om lovens fordele. De har bl.a. fremført, at denne behandling virker. Undersøgelser har vist at op mod halvdelen af de børn, der modtager mindst 40 timers behandling om ugen, kan blive enkeltintegreret i første skoleklasse. Andre 40% har gjort store fremskridt, men har stadig brug for behandling, mens resten kun udviser minimale fremskridt. Desuden har forældrene argumenteret med, at en sådan tidlig og intensiv intervention i længden sparer penge. Et barn med autisme, som slet ikke modtager behandling eller mangelfund behandling vil næsten altid skulle modtage omfattende offentlig hjælp som voksen. Det kan koste staten op mod US$ 4 mio. per person (24 mio. DKK).

Lovforslaget om forsikringsdækning af tidlig og intensiv autismebehandling er inspireret af en tilsvarende lovgivning i staten Indiana; en af i alt 16 amerikanske stater, der har inkluderet autismebehandling i den lovpligtige forsikringsdækning.

Det skønnes at ca. 2000 børn med autisme under 18 år har autisme i staten South Carolina. Hovedparten af disse har allerede ret til en vis form for støtte via Medicaid – den offentlige sygesikring for lavindkomstgrupper og handicappede. Ifølge oplysninger fra Department of Health and Human Services betalte staten mere end US$ 20 mio. til autismetilbud sidste år. Men Medicaid giver ikke for øjeblikket støtte til den intensive, 1:1-behandling, som eksperter anbefaler til børn med autisme. Desuden bliver en del af støtten ydet i uddannelsessystemet, som ikke kan levere den form for behandling, der har vist sig mest effektiv.

Forsikringsbranchen afviser lovforslaget, fordi det vil blive for dyrt. Det vil medføre højere forsikringspræmier, som primært skal betales af de firmaer, der tilbyder sygeforsikring til deres ansatte. Det kan resultere i, at mindre firmaer, vil opgive deres forsikringsordninger, fordi de ikke kan betale omkostningerne. Branchen hævder også, at fordelene kun bliver begrænsede. Private forsikringer dækker mindre end en tredjedel af familier til børn med autisme. Resten dækkes enten af Medicare, af offentlige ansatte eller af store selskaber, som har deres egne, selvfinansierede sygesikringer, eller også har de slet ingen sygesikring.

Larry Marchant, som er lobbyist for forsikringsbranchen, siger, at »forsikringsselskaberne vil i princippet gerne hjælpe disse forældre, som har børn med autisme, men vi har også en forpligtelse til at holde udgiftsniveauet så lavt som muligt. Vi ønsker ikke en situation, hvor hårdtarbejdende mænd og kvinder i denne stat, som knapt nok har råd til sygesikring, bliver tvunget til at betale for en behandling, som alle er enige om vil resultere i en kraftig udgiftsstigning for forsikringsselskaberne«.

Hvis lovforslaget kun kommer til at omfatte den tidlige, intensive indsats til småbørn med autisme, så vil stigningen i forsikringspræmier dog kun blive omkring US$ 200 om året (1.220 DKK)

Republikaneren Kenny Bingham fra Lexington – som er formand for det politiske udvalg, der behandler lovforslaget – arbejder på en alternativ plan. Han vil omdirigere de penge, som staten allerede i forvejen bruger på autismebehandling til Medicaid, hvilket vil betyde at behandlingen bliver en mulighed for alle børn med autisme. På den måde, siger Bingham, kan staten drage fordel af den 3:1-støtte, som de føderale myndigheder yder til Medicaid. For hver dollar, staten anvender, vil de føderale myndigheder yde 3 dollar.

»Det er statens problem, og staten bør tage hånd om det, i stedet for at tvinge private forsikringsselskaber til at gøre det«, siger Bingham.

Men forældre til børn med autisme advarer imod dette forslag. Andre stater har prøvet denne Medicaid-løsning, og data fra andre stater viser, at omkostningerne bliver alt for høje for de offentlige budgetter. Wisconsin har betalt for adfærdsanalytisk behandling til børn med autisme via Medicaid siden 1994. Men udgifterne er eksploderet, og Wisconsin overvejer nu at sætte et loft på antallet af interventionstimer om ugen. Wisconsin overvejer også at pålægge private forsikringsselskaber at bidrage til finansieringen af ABA-behandlingen, fortæller Lorri Unumb, som er mor til et barn med autisme og juraprofessor ved Charleston School of Law.

Kilde: The Myrtle Beach Sun-News ( South Carolina) 30. marts 2006

Medicare er en føderal finansieret sygesikring forbeholdt ældre og handicappede. Medicaid er en statslig og føderal samfinansieret sygesikring for lavindkomst familier og personer med handicap.

Joi Bay /7.04.2006