VIRGINIA, USA

Første offentlige ABA-tilbud for børn med autisme

Takket være et samarbejde med ABA-skolen, Faison School for Autism, og et legat fra en almennyttig fond, kan det offentlige skolevæsen i byen Richmond til efteråret åbne en ABA-klasse for børn med autisme. Det bliver den først af sin slags i området.

Klassen skal ligge på en endnu ikke nærmere bestemt offentlig skole, og børnene skal undervises af lærere, der vil modtage efteruddannelse af personale fra Faison School for Autism, som er specialiseret i anvendt adfærdsanalyse.

Den private Faison School for Autism optager børn fra førskolealderen og har tilbud til unge med autisme indtil de fylder 22 år. Skolen ønsker at udbrede deres pædagogiske metode uden for deres eget regi. »Et ud af 166 børn fødes med autisme, og vi har simpelthen ikke mulighed for at dække alle«, siger skolelederen Wendy Kreuter fra Faison School. Også chefen for specialundervisning i Richmond er begejstret for det nye tiltag: »Skoledistriktet har hidtil ikke haft et specialtilbud til vores elever med autisme. Derfor er dette en fantastisk mulighed for os«, siger Harley Tomey.

Kilde: Richmond Times Dispatch ( Virginia), 6. april 2006

Læs mere om Faison School for Autism på: http://www.thefaisonschool.org/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Virginia:
Information om adfærdsanalyse til militærfolk
Stock car race til fordel for børn med autisme
Koncert til fordel for 3-årigs behandling
Tre ABA-skoler i Virginia
Skolebestyrelse afviser forslag om decentral ABA-skole
Decentraliseret ABA-skole til 60 børn møder modstand
Forældre opretter endnu en ABA-skole
Fundraising til ABA-skole

Tina Obel Lope /21.04.2006