CANADA

Lovforslag om behandling til børn med autisme

Morgen-tv på den canadiske station CTV kaldes Canada AM og er et 2½-times nyhedsmagasin, som sendes til hele Canada på alle hverdage. I slutningen af april havde Canada AM et indslag om et lovforslag om autismebehandling. Baggrunden for indslaget er, at parlamentsmedlemmet fra oppositionspartiet New Democratic Party, Peter Stoffer, har fremsat et privat lovforslag om, at behandling til børn med autisme skal omfattes af den føderale sundhedslov, Canada Health Act.

Gæst i studiet var det konservative parlamentsmedlem Mike Lake, hvis parti har regeringsmagten. Mike Lake er selv far til en dreng med autisme og har derfor førstehåndsviden om, hvor dyr en behandling kan være.

I tv-udsendelsen fortalte Mike Lake om sin søn, Jaden: ”»Jaden er 10 år gammel, og blev diagnosticeret da han var 2½ år gammel, og han har været i et ABA-tilbud lige siden. Han går i 4. klasse sammen med almindelige børn og han har en fuldtids støtte. Han har intet talesprog – faktisk er han helt nonverbal. Han bruger i stedet en computer som kommunikationsmiddel. Han har en computer, der kan verbalisere den tekst, han skriver, således at han kan udtrykke, hvad han har brug for. Det er ABA-behandlingen, der har sat ham i stand til at kommunikere, og at forstå de ting, der sker omkring ham. Og vi har ikke skullet betale for denne behandling, fordi vi bor i provinsen Alberta.«

Studieværten: “Alberta er den stat, der forholdsmæssigt burger flest penge til børn med autisme. Der har været et antal retssager i både Ontario og Quebec fordi disse provinser stopper ABA-behandlingen, når børnene bliver seks år gamle. Kan du give os et indtryk af, hvad udgifterne til en sådan behandling er, også selv om du ikke har været involveret i dette lovområde i Alberta?«

Lake: »Beløbsstørrelserne varierer alt efter, hvem man taler med. Efter min vurdering, er det mest korrekt at sige, at udgiften er et sted mellem CA$35.000 og 50.000 (182.000 – 260.000 DKK) om året.«

Studieværten: »Og i de andre provinser fortsætter konflikterne mellem forældre og myndigheder, fordi forældrene hævder at seksårsgrænsen er en helt tilfældig grænse, selv om der enighed om – så vidt jeg har forstået det - at behandlingen er mest effektiv, når barnet er mellem to og seks år gammelt?«

Lake: »Der er ingen tvivl om, at hvis der skal være aldersgrænser på behandlingen, så er tiden mellem to og seks år den vigtigste alder. Det er afgørende, at børnene får denne form for hjælp med det samme de diagnosticeres. Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg ikke på nuværende tidspunkt støtter Peter Stoffers private lovforslag. Jeg må vide mere om dette lovforslag, men det tager ikke hensyn til, at denne form for behandling hører under provinserne ansvarsområde – ikke den føderale regerings. Provinsregeringerne må indse hvor vigtigt dette område er for børnene og deres familier. Disse børn bliver helt anderledes, når de får denne form for behandling. Jaden er et forvandlet barn på grund af den ABA-behandling han har fået. Det er der ingen tvivl om.«

»Og jeg vil absolut opfordre provinserne til at tage dette problem alvorligt og at lade sig inspirere fra Alberta. Der er typisk tale om en konflikt mellem sektorer. Sådan var det også tidligere i Alberta, hvor der var uenighed mellem sundhedsområdet, uddannelsessektoren og den sociale sektor om hvem, der havde behandlingsansvaret. Denne konflikt findes den dag i dag i andre provinser. I Alberta er det et overstået kapitel efter der for nogle år siden blev vedtaget en lov om Family Support for Children with Disabilities, som definerer ansvarsområderne.«

Studievært: »Så fortæl mig lidt om Peter Stoffers lovforslag.«

Lake: »Jeg er for øjeblikket hverken for eller imod dette lovforslag. Men der er ingen tvivl om, at sundhedsområdet, uddannelsessektoren og den sociale sektor hører under provinsernes jurisdiktion, og autismebehandling derfor ikke er et område, der skal fastlægges på føderalt niveau. Men den føderale regering spiller alligevel en rolle. Vi giver CA$16,2 mio. til autismeforskning (84 mio. DKK). Jeg vil gerne kigge nærmere på denne forskning, for at afgøre om disse bevillinger er tilstrækkelige. Og jeg vil også gerne være med til at diskutere, om der er andre måder, den føderale regeringen kan støtte op omkring autismebehandling.«

»Jeg er sikker på, at alle børn med autisme – så snart de er diagnosticeret – har brug for denne form for behandling. Og i mange tilfælde er det en dårlig idé at stoppe behandlingen, når børnene fylder seks år. Nogle børn udvikler sig hurtigt – andre gør ikke.«

Kilde: Canada AM, CTV Television, 25. april 2006

Canada AMs website
Peter Stoffers website

Joi Bay 15.5.2006