WALES

Forældres stress påvirker børnenes udvikling

Ny forskning peger på, at meget stressede forældre til børn med autisme uforvarende kan være medvirkende til uønsket adfærd og hyperaktivitet hos børnene.

Forskere fra Swansea University har gennemført en række kontrollerede forsøg for at finde den mest effektive form for tidlig indsats til børn i alderen 2 - 4 år. Forsøgene viste blandt andet, at børn af forældre med et meget højt stress-niveau, ikke udviklede sig så godt.

Professor Phil Reed fra Swansea University deltog i Wales’s 2. internationale autismekonference i Cardiff, der var arrangeret af Autism Cymru, og som samlede mere end 300 delegerede og fagfolk. Her fortalte han, at han ikke bebrejder forældrene, men at det er et faktum, at forældre til børn med en autismespektrumforstyrrelse har ca. 50 % højere stress-niveau end andre forældre. Professor Reed gjorde opmærksom på behovet for rådgivning og kurser til forældrene: ”Vores studier viser, at de skal være engagerede og involveret i den tidlige indsats, hvis de skal kunne klare presset.”

I forskningsprojektet blev almindelige lærere bedt om at bedømme elever med autisme efter en periode med ABA-behandling, der understøtter læring og hensigtsmæssig adfærd med ros og belønning. De fleste lærere meldte, at deres elever generelt havde bedre adfærd efter ABA-forløbet, men forskerne fandt, at eleverne i specialinstitutioner havde et bedre forhold til deres jævnaldrende.

Professor Reed udtaler, at både ABA og specialinstitutioner har en effekt på adfærden. Men faktorer ved de enkelte børn og hos forældrene bør også tages i betragtning, for der findes ikke nogen ”one size fits all-løsninger.”

Autism Cymry er navnet på en organisation, der arbejder for bedre behandlingstilbud til mennesker med autisme i Wales. Læs mere om AutismCymruhttp://www.autismcymru.org/english/default.asp

Kilde: The Times Educational Supplement, 12. maj 2006

Tidligere artikler om ABA-behandling i Wales:
Forældre starter ABA-skole
Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis

TIna Obel Lope /13.06.2006