AUSTRALIEN

Ny skole samler penge ind

Australiens første ABA-skole – Woodbury School – har lige afholdt sin første fundraising, der havde form af en galla-middag, hvor deltagerne betalte overpris for at deltage, og hvor der blev afholdt auktion over genstande, som det lokale erhvervsliv havde doneret til formålet.

Woodbury School åbnede i januar 2006 og holder til i Baulkham Hills i Sydney. Skolen har været på tegnebrættet i årevis og er oprettet af forældre til børn med autisme, som tidligere har været i hjemmebaseret ABA-behandling, og som nu er indskrevet på skolen. I alt har skolen plads til 20 børn i alderen mellem 4 og 14 år. Skolen holder til i relativt nye bygninger, som tidligere har rummet en anden privatskole, og lokalerne og omgivelserne egner sig godt for målgruppen: børn med autisme, der skal have en blanding af 1:1-undervisning og gruppeundervisning.

Skolen lægger vægt på, at den – ud over den intensive ABA-undervisning – også lever op til læreplanerne for delstaten New South Wales. Selv om der udformes en individuel undervisningsplan for hver enkelt elev og selv om hver enkelt elev hver dag modtager 1:1-undervisning, så opfylder undervisningen også delstatens generelle curriculum for de enkelte klassetrin. Skolen tilbyder allerede nu skoleforberedende undervisning for førskolebørn og vil med tiden kunne tilbyde undervisning på alle ti klassetrin. De børn, der i kraft af undervisningen udvikler kompetencer på linie med jævnaldrende vil blive gradvist enkeltintegreret på lokale skoler.

Woodbury School er en ikke-kommerciel privatskole, og enten forældre eller skolemyndighederne betaler for en plads på skolen. I det første skoleår er enhedsprisen på ca. AU$ 35.000 (156.000 DKK), men man regner med at kunne nedsætte denne pris, når senere skolen modtager statsstøtte og støtte fra private fonde. Den høje elevbetaling skyldes primært, at skolen har en meget høj lærer-elev-ratio. I starten er hovedparten af undervisningen 1:1, men med tiden integreres børnene i mindre eller større grupper.

Ud over skolen er der planer om at tilbyde ABA-ekspertise til forældre og fagfolk i New South Wales – herunder efteruddannelse i adfærdsanalytiske teknikker til håndtering af problemadfærd.

Kilde: Hill Shire Times (Australia), 8. august 2006 samt www.woodbury.org.au

Woodbury Autism Education and Research Limited (hvilket er skolens officielle navn) har webadressen www.woodbury.org.au.

TIdligere artikler om ABA-behandling i Australien:
Forældreinitiativ til oprettelse af ABA-skole
ABA-skole på tegnebrættet
Hvem skal betale for intensiv adfærdsanalytisk behandling?
Dom for drab udløser debat om tidlig intervention
Learning to Learn – ABA-forening i New South Wales
Børn med autisme fortjener evidensbaseret intervention
Drab udløser heftig debat om autistiske familiers forhold
Utilstrækkelig støtte til tidlig indsats
ABA på World Autism Congress
Utilfredshed med nyt behandlingstilbud
ABAKidz – en succeshistorie fra Tasmanien

Joi Bay / 16.08.2006