HONG KONG, FOLKEREPUBLIKKEN KINA

Konference om autismebehandling i Hong Kong

Autism Parents Network Foundation (APNF), som er en forældreforeningen fra Hong Kong, arrangerer Asian Autism Conference 2006. Konferencen afholdes på Hong Kong Academy of Medicine 12-13. august 2006. Der vil være mere end 300 deltager fra en række asiatiske lande – herunder Japan, Syd Korea, Filippinerne, Indien, Singapore, Malaysia, Macau, Taiwan og Folkerepublikken Kina.

En tredjedel af deltagerne er lægefagligt personale og konferencens program bærer præg af en medicinsk tilgang til behandling af autisme. De fleste fremlæggelser handler om biomedicinske behandlinger – herunder diæter, vitaminer samt afgiftning for tungmetaller. Men anvendt adfærdsanalyse er også repræsenteret ved James Partington, som skal tale om ABA, The Development of Effective, Data-based Autism Treatment Intervention. ABA er den eneste pædagogiske interventionsform, der præsenteres.

Autism Parents Network Foundation (APNF) er en ikke-kommerciel forening, som er dannet af forældre til børn med autisme i Hong Kong. Formået med foreningen er at give støtte til forældre til børn med autisme og at udveksle informationer om de seneste fremskridt i forskning og behandling for autisme. Hovedvægten lægges på biomedicinske interventioner, ernæring samt adfærdsanalytiske interventioner. Foreningen har kontakt til og samarbejder med en række udbydere af ABA-supervision i Hong Kong.

Autism Parents Network Foundation (APNF) har webadressen http://www.autismpnhk.org/mainsite/ og man kan læse mere om konferencen på http://www.conference.autismpnhk.org/.

Kilde: Asia Pulse (Hong Kong), 8. august 2006

Tidligere artikler om ABA i Kina:
Flere behandlingspladser til børn med autisme
ABA i Kina

Joi Bay /09.08.06