GEORGIA, USA

CNN om ABA

CNN i USA har i sidste uge bragt en mindre serie om autisme - Inside Autism hedder den. Det er sket i programmet Live From …, som sendes hver dag kl. 14 østamerikansk tid (EST). Det sidste indslag i serien, An Autism Success Story, som blev sendt fredag den 4.8., handlede om adfærdsanalytisk behandling af autisme og tidlig intervention baseret på anvendt adfærdsanalyse.

I indslaget fortalte CNNs lægefaglige konsulent, Dr. Sanjay Gupta, om autismebehandling. Han indledte med at understrege, at børn er forskellige og at autisme findes i flere forskellige varianter, og at man derfor må måle succes og fiasko i behandlinger forskelligt – afhængig af børnene og af deres form for autisme.

I indslaget blev seerne præsenteret for Andrew Pike, som har autisme, og hans forældre. Andrews moder, Cindy Pike, fortalte: »Andrews diagnose var alvorlig. Han havde intet sprog og ingen sociale færdigheder«.

Andrew går i behandlingstilbuddet på Emory University i staten Georgia - Walden Preschool – et af de bedste ABA-centre i USA. I ABA anvendes store forstærkninger for både sproglige ytringer og sociale interaktioner – også selv om de er nok så simple – fx at smile eller at have øjenkontakt. Da Andrew var 4½ år gammel begyndte han at udvikle talesprog, og i dag har han et veludviklet talesprog.

Reportagen fra Emory Universitys ABA-tilbud viste, hvordan ABA-træningen er en helhedsorienteret indsats, som indbefatter talepædagogik, motorik og indlæring af skolemæssige færdigheder.

I indslaget var der desuden et interview med autismeforskeren Dr. Fred Volkmar fra Yale Universitys Child Study Center. Han sagde: »Vi er i færd med at ændre prognoserne for børn med autisme. Med tidligere intervention og med mere effektive behandlinger lærer børn med autisme bedre og bedre. Og de klarer sig bedre og bedre. Så behandlingsresultaterne forbedres i disse år.«

Den lægefaglige konsulent Dr. Sanjay Gupta understregede i indslaget, at Andrew har været heldig, fordi han har et velkvalificeret behandlingsteam. Han er nu i stand til at gå i skole sammen med almindelige børn og at lege med legekammerater i nabolaget. Men hans mor ved godt, at han ikke er helbredt: »Andrew har stadig brug for konstant overvågning, og han har stadig brug for megen støtte. Men hans udviklingen fra, hvor han oprindelig var, til den glade og sociale dreng, I har set i dag, det er en succeshistorie«.

Dr. Sanjay Gupta opsummerede ved at sige, at selv om indslaget kun viser et barns historie, så er der i disse år mange børn, som har succes med deres autismebehandling. Tidlig intervention kan gøre en stor forskel og kan bringe børn frem til der, hvor Andrew er i dag. Men samtidig blev det understreget, at 'helbredelse' ikke er et ord, man anvender når det gælder autisme. Men når man måler på parametre som kommunikationsfærdigheder og sociale færdigheder, så er der nogle succeshistorier, hvor børnene ikke længere opfylder kriterierne for en autismediagnose.

Kilde: CNN, Live From … 2:00 PM EST, 4. august 2006

Man kan se de enkelte indslag i serien Inside Autismhttp://www.cnn.com/2006/HEALTH/07/28/autism.overview/index.html

Tidligere artikler om ABA-behandling i Georgia:
32nd Annual ABA Convention i Atlanta
Førskole integrerer børn med og uden autisme
Forældre opretter ABA-skole

Joi Bay /10.08.2006