NEW YORK, USA

Lov tvinger forsikringsselskaber

Efter fire års forberedelse har lovgivningsmagten i staten New York vedtaget Autism Health Insurance Rights Bill. Lovforslaget er vedtaget i både statens førstekammer - New York State Assembly – og i andetkammeret: the Senate. Det skete i juni måned 2006. Senest har guvernøren for New York, George Pataki, i august 2006 underskrevet loven, som træder i kraft ved årsskiftet.

Forsikringsmæssigt ligestiller loven autisme med andre lidelser. Tidligere har forsikringsselskaberne nægtet at dække behandling af autisme bl.a. med henvisning til, at det er en psykisk lidelse. I loven defineres autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser som ’neurobiologiske forstyrrelser’, hvilket indebærer, at forsikringsselskaberne ikke længere kan nægte behandling med den begrundelse.

Loven er kommet i stand efter fire års politisk arbejde. Lovforslaget blev oprindelig foreslået af Andrew Baumann, som er formand for ABA-foreningen NYFAC - New York Families for Autistic Children. Lovforslaget blev adopteret af medlemmer af New York State Assembly og New York State Senate, som har fremsat lovforslaget for de lovgivende forsamlinger.

I løbet af de fire års forarbejde er der blevet samlet en større koalition af autismeforeninger, som sammen har argumenteret og lobbyet for lovforslaget. I koalitionen, som har bestået af 33 foreninger, har bl.a. indgået lokale ABA-foreninger sammen med lokalafdelinger af den nationale autismeforening, Autism Society of America.

Når loven træder i kraft i januar 2007 forventes det, at den især vil få betydning for tidlige og intensive ABA-interventioner for småbørn med autisme, eftersom mange børn hidtil har været udelukket fra denne type behandling, fordi deres forældre ikke selv har kunnet finansiere behandlingen, og fordi forældrenes sygdomsforsikringer ikke har villet dække udgifterne.

Teknisk set er den vedtagne lov, som populært kaldes Autism Health Insurance Rights , en ændring af eksisterende forsikringslove. Loven fastslår, at i alle forsikringspolicer, som dækker udgifter til hospitalsbehandling og andre former for medicinske behandlinger, kan dækning for diagnose og behandling af lidelser, som ellers dækkes af forsikringen, ikke nægtes med henvisning til, at der er tale om en autismespektrumforstyrrelse.

Med lovens vedtagelse i staten New York er der nu i alt 17 stater i USA, som har inkluderet autismebehandling i den lovpligtige forsikringsdækning. Den koalition af forældreforeninger og autismeforeninger, som har stået bag den succesfulde gennemførelse af lovforslaget, har planer om at gå videre med en tilsvarende føderal lovgivning.

Kilde: Website for New York State Assembly, 27.8.2006

Den fulde ordlyd af lov A00699 kan læses på websitet for New York State Assembly, Samme sted kan man finde et resumé af lovens formål og forhistorie.

ABA-foreningen New York Families for Autistic Children har websitet http://www.nyfac.org/. Her kan man bl.a. bestille de ABA-video- og DVD-film, som NYFAC har produceret.

Tidligere artikler om ABA-behandling i New York:
Mor starter eget firma: AutismEdu
Ankesag ender med godtgørelse til ABA-elev
ABA-skole flytter
Indsamling til fordel for ABA-center
Problemer når ABA-børn skal integreres
ABA til småbørn med autisme
Et virvar af behandlingstilbud
To skoledistrikter i New York indfører anvendt adfærdsanalyse
Gammel specialskole indfører adfærdsanalytisk behandling
ABA-skole søger praktikpladser
Pengegave til ABA-skole
Forældre fik tilbudt ABA-behandling, men krævede døgninstitution
ABA-skole holder indvielsesfest
½ mio. dollar til ABA-program
Forældre indretter ny ABA-skole

TIna Obel Lope / 29.08.2006