ONTARIO, CANADA

Underforbrug af bevilling til autismebehandling

Den liberale regering i provinsen Ontario har siden den blev valgt i 2003 brugt væsentligt mindre på autismebehandling end bevilget, og samtidig er ventelisterne vokset. Det hævder oppositionspartiet New Democratic Party (NDP).

NDP siger, at dokumenter, som de har fået adgang til, viser at CA$ 67,2 mio. (351 mio. DKK), som var bevilget til autismetilbud, er blevet brugt til andre formål. Samtidig er antallet af børn på venteliste til behandling vokset fra 76 i oktober 2003 til 753 i dag.

»Det viser os og forældrene, at autisme ikke bliver prioriteret af denne regering«, siger talskvinden for NDP, Shelly Martel. Hun fortsætter: »Forældre er frustrerede, fordi ventetiden på tidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling, som kan koste op til CA$ 80.000 per år (417.000 DKK), vokser. På ventelisten er der familier, som i ventetiden bliver ruineret, fordi de selv betaler for behandlingen«.

Regeringen siger, at den har bevilget CA$ 112 mio. i år til autismeområdet generelt (584 mio. DKK) – herunder midler til efteruddannelse af ABA-pædagoger, og at man regner med at næsten 900 børn i provinsen vil modtage ABA-behandling senere i år. Men problemet i de foregående år har været, at der har været for få uddannede ABA-pædagoger og det er forklaringen på, at de bevilgende penge ikke har kunnet bruges, siger James Ip, som er talsmand for Ministry of Children and Youth Services. Ifølge ministeriet var underforbruget sidste kun CA$ 1,7 mio. (8.9 mio DKK) og regeringen har i andre år faktisk brugt mere end bevilget på autismeområdet.

Regeringen har også – selv om den ikke er forpligtiget til det lovgivningsmæssigt – lovet at stoppe den hidtidige praksis, hvor børn blev udelukket fra ABA-behandling når de fyldte seks år. Denne udvidelse af målgruppen for ABA-behandling vil i sig selv resultere i længere ventelister.

Shelly Martel har – i lighed med forældre til børn med autisme – også kritiseret, at ABA-behandlingen ikke tilbydes i skoler, men indtil videre er forbeholdt førskoleområdet og hjemmebaserede behandlinger.

Talsmanden for Ministry of Children and Youth Services, James Ip, siger hertil: »Vi ved, at der er behov for, at ABA-tilbuddet kan fortsætte, således at der bliver en uproblematisk overgang fra førskole til skole. Vi er i gang med at efteruddanne lærere til denne opgave, så det er kun et spørgsmål om tid«.

Kilde: Canadian Press NewsWire, 29. august 2006

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Joi Bay 20.9.2006