FLORIDA, USA

ABA-skole i Florida

Palm Beach Academy for Learning er en ny ABA-skole i byen Lake Worth , som ligger 95 km nord for Miami i Florida. Palm Beach Academy for Learning er en statsanerkendt skole, som fungerer som en fortsættelsesskole for elever fra Palm Beach Preschool for Autism iLantana. Palm Beach Academy for Learning har plads til 30 børn i klassetrinene børnehaveklasse til 2. klasse.

Den nye ABA-skole er oprettet af forældre til børn, der går på Palm Beach Preschool for Autism i Lantana. Denne ABA-institution er forbeholdt førskolebørn, og det har længe været et ønske i forældregruppen, at deres børn kunne fortsætte med ABA-baseret pædagogik i skolesystemet. De har nu løst problemet ved at oprette deres egen ABA-skole.

De to skoler har fælles bestyrelse, og et af bestyrelsesmedlemmerne er Ina Landy, som er mor til Tyler – en 8-årig dreng med autisme, som tidligere har gået i førskolen og nu går på Palm Beach Academy for Learning. Ina fortæller, at det er planen at tilføje et klassetrin til skolen hvert år, således at de børn, der ikke kan enkeltintegreres, kan fortsætte på ABA-skolen.

Inden oprettelsen af skolen er der gjort et stort forarbejde. Forældregruppen har bl.a. besøgt en række andre ABA-skoler for at lære af deres erfaringer.

Palm Beach Academy for Learning baseres pædagogisk på anvendt adfærdsanalyse, som er en metode, der har vist sig effektiv i forhold til børn med autismespektrumforstyrrelser. Skolelederen Joann Huprich siger, at hvert barn har sin individuelle undervisningsplan og at alle børn modtager 1:1-undervisning i små og overskuelige gruppelokaler. »ABA handler om at ramme den særlige læringsstil hos børn med autisme«, siger Huprich.

Indtil videre er der indskrevet 21 elever – alle drenge – i skolen, og de er fordelt i tre grupper, som hver har tre ABA-lærere. Skolen har også ansat en fuldtids talepædagog og en deltids ergoterapeut. Skolelederen er selv uddannet som talepædagog.

Det er planen, at skolen med tiden skal fungere som et center for omvendt integration ved at børn uden diagnoser senere skal indskrives på skolen. »En sådan elevsammensætning vil give de typiske børn en større forståelse for autisme, men vil også give mulighed for at lære børn med autisme at interagere med andre og at lege typiske børns lege«, fortæller Hyprich.

Ina Landy – mor til Tyler – siger, at både førskolen og den nye skole har hjulpet hendes søn fremad. »Han kan nu sidde ved et bord. Han har lært at skrive og han taler i hele sætninger«.

Kilde: Palm Beach Post ( Florida), 6. september 2006

Palm Beach Academy for Learning har endnu ikke sit eget website.

Tidligere artikler om ABA-behandling i Florida
Hope Center bliver statsanerkendt
Privat behandling endte i fallit
Autismeforening støtter ABA

Interview med initiativtager til Victory School
ABA-skole godkendes som støtteberettiget skole

Joi Bay /12.09.2006