CALIFORNIEN, USA

Udgifter til ABA refunderes

Forældrene til en førskoledreng med autisme skal have refunderet deres udgifter til privatskole, adfærdsanalytisk behandling samt psykologisk udredning. Det besluttede ankeinstansen for specialundervisning i Californien, efter at skoledistriktet Yucaipa-Calimesa Joint Unified på en række punkter har overtrådt skolelovgivningen for børn med handicap.

I afgørelsen konkluderes det, at skoledistriktet har undladt at yde FAPE – Free and Appropriate Public Education – i lovgivningens forstand. Eftersom handicaplovgivningen forudsætter, at skoledistrikter skal udvikle individualiserede undervisningsplaner for det enkelte barn, så skal der ske en udredning af barnets uddannelsesbehov og -muligheder inden der udarbejdes en individuel undervisningsplan og inden skoleplacering. I stedet for en særskilt udredning ved overgangen til skolesystemet (hvilket i USA sker når barnet fylder 3 år), så overtog skoledistriktet ukritisk en tidligere udarbejde IFSP (Individualized Family Services Plan), og derfor må skoledistriktet nu betale for drengens private skole og for den udredning, som blev igangsat på forældrenes initiativ.

Afgørelsen bestemmer også, at distriktets undervisningstilbud var utilstrækkeligt, eftersom det ikke tog hensyn til barnets behov for adfærdsanalytisk intervention. Forældrene havde på gentagne møder eksplicit anmodet om, at drengen skulle have et ABA-tilbud, men dette ønske blev overhørt, og drengens uddannelsesmæssige behov blev ikke nærmere undersøgt, inden han blev placeret i et offentligt, ikke-adfærdsanalytisk tilbud for børn med autisme.

Forældrene fik i stedet drengen udredt af en privat psykolog, og det fremgik heraf, at drengen burde være tilbudt et intensivt adfærdsanalytisk tilbud for at han kunne lære at lære og med tiden muligvis mainstreames i det almindelige uddannelsessystem.

I afgørelsen hedder det, at forældrene ikke havde andet valg end at få gennemført den private udredning og at placere ham i en privat ABA-skole. Skoledistriktet skal ikke alene refundere allerede afholdte udgifter, men også de fremtidige udgifter til det private ABA-tilbud.

Kilde: The Special Educator, Vol. 22 No. 7, 29. september 2006

Sagens identifikation: Yucaipa-Calimesa Joint Unified Sch. Dist., 46 IDELR 116(SEA CA 2006).

Centrale begreber og forkortelser i amerikansk handicaplovgivning
IDEA: Individuals with Disabilities Education Act, den amerikanske hovedlov om undervisning af børn med handicpa
IEP: Individualized Education Plan, interventionsplan for børn over tre år gamle
IEE: Individualized Education Evaluation, udredning af uddannelsesbehov og skoleplacering
IFSP: Individualized Family Services Plan, interventionsplan for børn under tre år gamle med handicap eller andre særlige behov
FAPE: Free Appropriate Public Education, gratis og behørig offentlig uddannelse

Tidligere artikler om ABA i Californien:
Medarbejdere overtager supervisionscenter
Kritik af benchmarking af børns udvikling
Offentlig investering for livet
Utilfredse forældre danner ny afdeling af FEAT
Ny forskning i tidlige og intensive interventioner
ABA-skole ekspanderer
Enkeltintegration betyder alt
Tidlig og intensiv intervention truer budgetter og giver konflikter
Dimissionsfest på ABA-skole
10-årig dreng får bevilget privat ABA-skolegang
BBC laver program om ABA-behandling
Alle børn med autisme skal tilbydes ABA-behandling

Joi Bay / 17.10.2006