ILLINOIS, USA

Skoledistrikt taber ankesag


I en sag fra Illinois i USA har ankeinstansen (IHO – Impartial Hearing Officer) afgjort, at skoledistriktet har overtrådt reglerne om Free and Appropriate Public Education (FAPE) – gratis og behørig offentlig uddannelse - til en 4-årig med autisme. Overtrædelsen består i, at skoledistriktet har forudbestemt drengens skoleplacering og har undladt at udvikle en individuel plan (Individualized Education Program – IEP) til ham.

Afgørelsen kritiserer, at skoledistriktet har forudbestemt drengens skoleplacering uden at tage hensyn til hans individuelle undervisningsbehov, uden at etablere årlige målsætninger for drengens udvikling og uden at tilbyde en relevant specialpædagogisk indsats. I afgørelsen lægges der vægt på myndighedernes manglende vilje til at medtage drengens hjemmebaseret ABA-forløb i hans individuelle plan, som tværtimod var en standardplan, der flere steder refererede til et helt andet barn. På den baggrund konkluderer afgørelsen, at barnets skoleplacering var forudbestemt.

På trods af, at der var dokumentation for drengens manglende koncentrationsevner, tog den udarbejdede plan ikke hensyn hertil, og angav ikke, hvordan drengen kunne undervises. Og selv om drengens private psykolog havde anbefalet integration med typiske børn, så tillod hans skoleplacering i en specialskole ikke en sådan integration.

Ankeinstansen fandt at den forudbestemte individuelle plan var en overtrædelse af bestemmelserne i handicapskolelovgivningen (IDEA - The Individuals with Disabilities Education Act), og at processen fratog forældrene mulighed for at deltage i udarbejdelsen af den individuelle plan. I afgørelsen bliver skoledistriktet derfor pålagt at refundere forældrenes udgifter til et hjemmebaseret ABA-program og til en deltids førskole.

Kilde: Today's School Psychologist, 1. oktober 2006

Sagens identifikation: Elmhurst Sch. Dist. 205, 46 IDELR 25 (SEA IL 2006)

Tidligere artikler om ABA-behandling i Illinois:
Arbejdsgruppe forbereder finansiering af behandlingstilbud
Lang ventetid til ABA-skole
Forvaltning må ikke nedsætte antallet af behandlingstimer

Joi Bay 02.10.2006