MASSACHUSETTS, USA

Skoledistrikt hjemtager elever med autisme

I Southbridge, Massachusetts, har skoledistriktet i år sparet mere end US$ 600.000 (3,5 mio DKK) ved at skære ned på brugen af eksterne skolepladser til børn med handicap. I år er der kun 68 børn, der er skoleplaceret uden for skoledistriktet – til forskel fra 94 sidste år.

En relativ høj andel af de elever, der undervises uden for skoledistriktet, er unge med autisme, som skoledistriktet ikke tidligere har haft relevante tilbud til. For yderligere at nedbringe udgifterne til ekstern skoleplacering vil skoledistriktet i Southbridge nu udvikle deres eget ungdomsprogram for personer med autisme: Positive Academics in Social Skills (PASS). Til det formål har skoledistriktet ansat en adfærdsanalytisk specialist, som skal hjælpe de elever, der har adfærdsmæssige problemer i en sådan grad, at det hæmmer deres indlæring. Den adfærdsanalytiske ekspertise, som man tidligere har købt hos private udbydere af ABA-supervision, findes nu i skoledistriktet, og det vil på sigt betyde, at endnu flere elever med autisme kan undervises lokalt.

Tidligere er udgifterne til specialundervisning i Southbridge vokset ukontrolleret, og det er baggrunden for, at distriktet i 2005 ansatte Lois Ducharme som leder af specialuddannelsesafdelingen med det formål at få budgetterne under kontrol. Hun har tidligere løst tilsvarende opgaver i andre skoledistrikter.

I kraft af det nedsatte antal skoleplaceringer uden for skoledistriktet er det lykkedes at nedbringe årets udgifter til specialundervisning fra US$ 3.633.00 til US$ 3.006.000. Nogle af besparelserne er kommet i stand, fordi enkelte elever er flyttet ud af skoledistriktet eller er blevet for gamle til at modtage den lovbestemte specialundervisning.

Kilde: Telegram & Gazette (Massachusetts), 28. september 2006

Skoledistriktet Southbridge ligger i den sydlige del af Massachusetts. Der er ca. 2.600 elever fordelt på 5 skoler. 485 børn modtager vidtgående specialundervisning.

Tidligere artikler om ABA-behandling i Massachusetts:
Skoledistrikt ansætter seniorsupervisor
Inklusion er ikke kun en ret men også en pligt
»At nægte ABA-behandling er som et nægte kemoterapi til et barn med leukæmi«
Problemer med støttelærere i ABA-forløb
30th Annual ABA Convention i Boston
May Institute i Braintree
Sommerlejr baseret på anvendt adfærdsanalyse
ABA-center ekspanderer
ABA-behandling resulterer i budgetoverskridelser

Joi Bay /7.10.2006