USA

Bernard Rimland 1928-2006

Psykologen, stifteren af National Society for Autistic Children og af Autism Research Institute samt fortaler for ABA-behandling til børn med autisme, Bernard Rimland, er død 78 år gammel den 21.11.2006.

Bernard Rimland har i mere end 40 år arbejdet for børn med autisme. Han blev far til sønnen Mark i 1956 - en dreng, som senere viste sig at have autisme. På daværende tidspunkt var autisme så sjælden, at hverken familiens pædiater eller Rimland selv, der var psykolog, nogensinde havde hørt om eller mødt andre børn med autisme.

Rimlands kamp for børn med autisme startede i begyndelsen af 1960erne, da psykoanalyse var den dominerende forståelse af autisme. Fagfolk var dengang overbeviste om, at de autistiske symptomer var en psykologisk reaktion på mødres ubevidste afvisning af deres børn. Rimland gik til kamp imod denne teori om de følelsesmæssigt kolde mødre, og han fandt hurtigt ud af, at der ikke var skyggen af beviser for denne teori. Derimod var der stærke indicier for, at autisme er en biologisk forstyrrelse. Han offentliggjorde sine opdagelser i bogen Infantile Autism: The Syndrome and Its Implications for a Neural Theory of Behavior i 1964. Bogen fik meget stor indflydelse og blev starten på, at fagfolk i de kommende år modstræbende opgav den psykoanalytiske teori om autisme.

Siden tog Rimland initiativ til oprettelse af National Society for Autistic Children (NSAC), som senere har skiftet navn til Autism Society of America. Formålet med NSAC var at samle forældre til børn med autisme – som dengang var en meget sjælden udviklingsforstyrrelse – for at de kunne støtte hinanden psykologisk og praktisk, og med henblik på at diskutere behandling af autisme.

Rimland startede National Society for Autistic Children for her igennem at gøre opmærksom på den metode, der dengang blev kaldt adfærdsmodifikation – en metode, som senere har udviklet sig til anvendt adfærdsanalyse (ABA). Adfærdsmodifikation af børn med autisme blev på daværende tidspunkt forsøgt af en ung psykolog, Ivar Lovaas, men det var en kontroversiel metode, fordi andre fagfolk ikke mente, at en kompliceret lidelsen som autisme kunne behandles med simple adfærdsmodificerende teknikker. Men igennem National Society for Autistic Children promoverede Rimland ABA, og forældre begyndte at kæmpe for at deres børn også kunne denne form for behandling.

Rimland vidste dog også, at pædagogiske interventioner ikke gjorde det alene, og i 1967 startede han det ikke-kommercielle Autism Research Institute med det formål at etablere et forskningscenter om biomedicinsk behandling af autisme. Autism Research Institute har bl.a. taget initiativ til en lang række undersøgelser af højdosis vitamin B6 i behandlingen af autisme. På daværende tidspunkt blev det opfattet som helt usandsynligt at et vitamin kunne have effekt på en neurologisk betinget udviklingsforstyrrelse, men en række studier har vist positive effekter af højdosis vitaminbehandlinger.

Når Autism Research Institute gennemførte undersøgelser af bl.a. vitamin B6, som skyldes det at Rimland lyttede til andre forældre til børn med autisme. Det var rapporter fra forældre til børn med autisme, som førte Rimland på sporet af nye behandlingsmuligheder. Som en af de eneste fagfolk tog han forældres beretninger alvorligt, og han respekterede den ekspertise, som forældre til børn med autisme har.

Det var også rapporter fra forældre til børn med autisme, som inspirerede Rimland til yderligere et bidrag til autismeforskningen: den mulige forbindelse mellem vaccinationer og regressiv autisme hos børn, der tilsyneladende havde haft en normal udvikling, indtil de blev vaccineret. Rimland mistænkte især konserveringsmidlet i vacciner – thimerosal, som indeholder store mængder kviksølv. Han koblede den kraftige stigning i antallet af autismediagnoser med den øgende anvendelse af kviksølv i børnevacciner. Hypotesen om sammenhænge mellem vacciner og autisme blev forstærket, da han opdagede tydelige lighedspunkter mellem autismesymptomer og kviksølvforgiftning.

Den medicinske fagkundskab har hovedsagelig afvist hypotesen om sammenhænge mellem kviksølv i vacciner og autisme. Det samme har de gjort, når Rimland har advokeret for effekter af glutenfri og laktosefri diæter som behandling for børn med autisme.

For at styrke den biomedicinske forskning i autismebehandling oprettede Rimland i 1999 Defeat Autism Now! (DAN!) sammen med en række ledende autismeforskere. DAN! er siden vokset til en betydningsfuld og magtfuld organisation, som afholder store forskningskonferencer, gennemfører ambitiøse forskningsprojekter, har udgivet en behandlingsmanual og som har efteruddannet i hundredvis af læger. Sammen med Dr. Edelson – som har overtaget ledelsen af DAN! – har Rimland udgivet bogen Recovering Autistic Children, hvor forældre fortæller om succesfulde behandlinger.

Blandt Rimlands mange andre engagementer kan nævnes, at han og hans søn Mark i sin tid var konsulenter på filmen Rainman (1988) , som fortæller historien om forholdet mellem en mand med autisme og hans bror. Han var desuden redaktør af Autism Research Review International, som har eksisteret i 20 år.

Kilde: Schafer Autism Report, 21. november 2006

Onsdag den 22. november afholdes en mindehøjtidelighed for Bernard Rimland i San Diego. I stedet for blomster opfordres man til at donere til Autism Research Institutewww.AutismResearchInstitute.com

Yderligere oplysninger om Bernard Rimland på Wikipedia

Bøger skrevet af Bernard Rimland
Infantile Autism: The Syndrome and Its Implication for a Neural Theory of Behavior (1964)
Modern Therapies (1976)
Biological Treatments for Autism and PDD (1998)
Tired - so Tired!: And the "Yeast Connection" (2001)
Vaccines, Autism and Childhood Disorders: Crucial Data That Could Save Your Child's Life (2003)

Joi Bay / 22.11.2006