OHIO, USA

ABA-entreprenører modtager pris

Ilana Hoffer Skoff og Mia Buchwald Gelles fik den 16. november overrakt en pris af organisationen Individuals Devoted to Educational Advocacy (IDEA). De fik prisen for deres ABA-center Milestones, som ligger i Cleveland, Ohio.

Ilana Hoffer Skoff og Mia Buchwald Gelles mødte tilfældigt hinanden i år 2000 i venteværelset til deres børns fælles talepædagog. Begge kvinder er mødre til børn på det autistiske spektrum, og begge kvinder drev på daværende tidspunkt hjemmebaserede ABA-programmer for deres børn.

Sideløbende med at lede deres børns ABA-programmer efteruddannede de sig i anvendt adfærdsanalyse. De læste bøger, deltog i konferencer, fandt programmer og uddannede ABA-trænere. Efterhånden oparbejdede de en betydelig ekspertise inden for anvendt adfærdsanalyse, og da børnene senere fik plads i skolebaserede ABA-programmer, dannede de i 2003 sammen ABA-centeret.

Milestones arrangerer seminarer, workshops og konferencer samt efteruddanner fagfolk inden for anvendt adfærdsanalyse. Etableringen og driften af Milestones er støttes af Mt. Sinai Health Care Foundation samt Lader, Senkfor, and McBride Family Foundations. Milestones har lånt gratis lokaler i synagogen i Cleveland Heights.

Begge initiativtagere er meget erfarne organisatorer. Gelles har 16 års erfaringer med ledelse af ikke-kommercielle organisationer, projektledelse og administration. Skoff har 18 års erfaring med strategisk planlægning, fondsfinansiering samt fondsansøgninger. Begge kvinder arbejder nu gratis for Milestones.

Siden 2003 har Milestones arrangeret fire store ABA-konferencer og afholdt et utal af workshops for fagfolk, der skal efteruddannes inden for anvendt adfærdsanalyse. På opfordring fra Cuyahoga County Special Education Service Center, har Milestones seneste organiseret et ugekursus for 200 lokale lærere. Ugekurset rummede bl.a. et autismelaboratorium, hvor der til formålet var samlet en lille eksperimentel klasse af børn med autisme. Efter at lærerne have lært om de nyeste ABA-teknikker kunne de umiddelbart afprøve teknikkerne på børn fra den eksperimentelle autismeklasse.

Kilde: Cleveland Jewish News, Ohio, 10. november 2006

Milestones har web-adressen http://www.milestones.org/

Tidligere artikler om autismebehandling i Ohio:
Maratonløb til fordel for tidlig intervention
En-til-en terapi hjælper børn ind i fællesskabet
Forældre og skolesystem opretter fælles ABA-program
En-til-en terapi hjælper børn ind i fællesskabet

Joi Bay / 21.08.2008