BRITISH COLUMBIA, CANADA

Kritik af national autismeplan

Den føderale regering i Canada har fremsat en 5-punkts-plan med det formål at udbrede kendskabet til autismespektrumforstyrrelser. I følgen planen vil regeringen tage en række nye initiativer, herunder oprettelse af et professorat i autismebehandling, vejledning om behandling for autisme, et website om autisme samt udpegning af en autismeansvarlig myndighed på det føderale plan.

Sundhedsminister Tony Clement sagde ved præsentationen af planen, at den vil adressere de mange udfordringer, som personer med autisme og deres familier møder.

Men planen kritiseres kraftigt af autismeforeninger i provinsen British Columbia. »Jeg synes planen er meget skuffende. Der mangler totalt initiativer om behandling til disse børn,« siger Mike Lewis fra Autism Society of British Columbia.

For mange familier til børn med autisme i British Columbia er det største problem finansieringen af børnenes behandling. Dem, der har råd til adfærdsanalytisk behandling (ABA) betaler op til CA$ 40.000 om året (195.000 DKK). Men i British Columbia er den maksimale offentlige støtte kun på det halve.

Russ Hiebert, som er parlamentsmedlem fra British Columbia foreslår, at man nu må finde nye måder at finansiere autismebehandling på. Behandling er provinsernes ansvar, men den føderale regeringen må bringe provinserne til forhandlingsbordet, og opfordre dem til at finansiere behandlinger på samme måde som i provinsen Alberta, der fuldt ud finansierer ABA-behandling for autisme.

Men en repræsentant for ABA-foreningen Families for Early Autism Treatment (FEAT) siger, at den eneste løsning er, at autismebehandling bliver indskrevet i den føderale sundhedslovgivning, Canada Health Act. »Vi har ikke brug for mere forskning i, om ABA virker eller ej – det er blevet bevist, « siger Roxanne Black fra FEAT. »Vi har brug for kolde kontanter til betaling for behandling.«

Kilde: White Rock Peace Arch News (British Columbia), 1. december 2006

TIdligere artikler om ABA-behandling i British Columbia
Sag om ABA-behandling bliver udsat igen
Skole nægter ABA-træner adgang – forældre anlægger sag
Ret til behandling eller domstolsindblanding i sundhedssystemet?
Kontroverser inden afgørende retssag
Ny bog om kampen for ret til behandling
Ny videofilm om tidlig indsats
Regering taber for tredje gang sag om ABA-behandling
Regeringen kan ikke opfylde løfter om autismebehandling
Forældrekritik af bevilling til autismebehandling
Indiansk familie føler sig svigtet af regeringsparti i sag om ABA-behandling
Dom om ret til intensiv behandling forsøges appelleret
Børn med autisme i British Columbia får nu ret til intensiv og tidlig behandling
Delvis sejr for forældre til børn med autisme

Joi Bay/09.12.2006