USA

ABA-behandling til børn af soldater

TRICARE er det amerikanske militærs sygesikring, som både omfatter militært personale og deres familier. TRICARE tilbyder nu ABA-behandling til børn med autisme efter at man har opstillet kriterier og regler for et sådant tilbud. Det indebærer, at der nu er formuleret standarder for kunne kvalitet af sådanne tilbud

TRICARE vil derfor kun betale for ABA-behandling til et barn med autisme, hvis tilbuddet ledes af en certificeret adfærdsanalytiker. Der ydes ikke støtte til ikke-certificerede adfærdsanalytiske fagfolk – også selv om de superviseres af en certificeret adfærdsanalytiker. Ud over betaling for adfærdsanalytisk uddannede fagfolk har TRICARE også mulighed for at støtte efteruddannelse af forældre i adfærdsanalytiske teknikker. Dog under forudsætning, at denne forældreuddannelse varetages af en certificeret adfærdsanalytiker. TRICARE understreger, at forældredeltagelse i et ABA-program i væsentlig grad kan supplere og forbedre resultaterne af de professionelles indsats.

Kilde: US Fed News, 1. december 2006

TRICARE har web-adressen http://www.tricare.mil/

Joi Bay / 25.12.2006