MASSACHUSETTS, USA

TV-reportage fra ABA-skole

Tirsdag den 19. december bragte CBS Evening News i USA en reportage fra ABA-skolen New England Center for Children (NECC), som ligger lidt uden for Boston i staten Massachusetts. Anledningen var, at præsident Bush samme dag underskrev Combating Autism Act – en lov, som giver store bevillinger til forskning i årsager til autisme. Men forældre til børn med autisme kritiserer, at loven kun støtter forskning – der er ingen ekstra penge til behandling.

I tv-indslaget møder man den 4-årige Patrick Ruzzo, som går på New England Center for Children og hans forældre Bob og Susan Ruzzo. Patric har været utrolig heldig at få plads på ABA-skolen. Hans far fortæller, at det svarer til at få en plads på Harvard University: »Det er lige så svært at få en plads på NECC som at komme ind på Harvard. Familier fra hele landet er parat til at flytte til Boston, hvis deres barn kan få en plads.«

Familierne flytter gladelig til Boston, fordi der er så få skoler i USA, som tilbyder 1:1-undervisning til børn med autisme. Patrick gør store fremskridt dag for dag. Hans fader siger, at han sikker på, at hans søn en dag vil komme til at tale og kunne sige »Hej far.« Det er tilsyneladende et beskedent fremtidsønske for sit barn, men det er et ønske, som aldrig går i opfyldelse for tusindvis af forældre til børn med autisme.

Lederen af New England Center for Children, Vincent Strully, fortæller, at der er i hundredvis af forældre, som tigger og beder om at få deres barn indskrevet, men der er ikke pladser. Hverken på denne ABA-skole eller andre steder. Mere end 24.000 børn bliver hvert år diagnosticeret med autisme i USA.

»Det er hjerteskærende at måtte afvise en familie. En familie, som føler at deres barn er fortabt for evigt, og på en måde har de jo ret,« siger Mr. Strully. De fleste offentlige skoler har nemlig hverken penge eller viden til at behandle børn med autisme. Mr. Strully sammenligner de offentlige skolesystemers tilbud til børn med autisme med at lade en skolesygeplejerske behandle et barn med leukæmi.

Patrics far supplerer: »Det er frygteligt, at din søns fremtid afhænger af årets skatteindtægter og budgetter i vores hjemby.« For øjeblikket betaler det lokale skoledistrikt de US$ 60.000 (338.000 DKK), som en plads på New England Center for Children koster om året. Men der er ingen garanti for at de vil betale til næste år eller næste år igen.

Patrics mor fortæller, at familien aldrig tager på ferier, fordi de i stedet sparer op til en situation, hvor de bliver tvunget til selv at betale for drengens skolegang.

Familien Patric er kritisk over for den nye lov - Combating Autism Act. Den vil ikke hjælpe de børn, der allerede er diagnosticeret med autisme. Den øremærker hundrede millioner af dollars til forskning i autisme, men der er ingen støtte til behandling.

»Vi bliver nødt til at sørge for behandling til de børn, der allerede er diagnosticeret. De er så mange og de bliver overset for øjeblikket,« siger Bob Patric. Forskning er vigtig, men for familien Patric er målet simpelt: et knus fra deres søn og et »Hej far og mor.«

Kilde: CBS Evening News, 19. december 2006

New England Center for Children har web-adressen http://www.necc.org/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Massachusetts:
Skoledistrikt hjemtager elever med autisme
Skoledistrikt ansætter seniorsupervisor
Inklusion er ikke kun en ret men også en pligt
»At nægte ABA-behandling er som et nægte kemoterapi til et barn med leukæmi«
Problemer med støttelærere i ABA-forløb
30th Annual ABA Convention i Boston
May Institute i Braintree
Sommerlejr baseret på anvendt adfærdsanalyse
ABA-center ekspanderer
ABA-behandling resulterer i budgetoverskridelser

Joi Bay /20.12.2006