NEW YORK, USA

Højtfungerende barn har ikke ret til højintensivt ABA-tilbud

Ankeinstansen i staten New York - State Review Officer (SRO) – har stadfæstet myndighedernes afgørelse om nedsættelse af antal 1:1-timer til et højtfungerende barn med autisme. Barnet, som får ABA-behandling i en børnehaveklasse, fik reduceret antallet af 1:1-timer fra 25 om ugen til 10. Forældrene klagede over denne afgørelse, men myndighederne har fået medhold hos ankeinstansen.

Baggrunden er, at barnet, som har autisme, er højtfungerende og er enkeltintegreret i en privat børnehaveklasse for særligt begavede normale børn. Ifølge barnets lærer klarer barnet med autisme sig godt og er standpunktsmæssigt placeret i midtergruppen af børn i klassen. Ifølge læreren er barnets adfærd typisk for almindelige børn i 5-6 års alderen. I sagen udtalte barnets ABA-pædagog, at barnet udviser adfærdsmæssige problemer ud over det normale for 5-6 årige, men denne pædagogs udtalelse blev ikke tillagt vægt, eftersom hun ikke har tidligere undervisningserfaring i børnehaveklasser.

Kilde: Today’s School Psychologist, Vol. 10 nr. 6, 1. januar 2007

Sagens identifikation: New York City Dept. of education, 46 IDELR 209 (SEA NY 2006)

Tidligere artikler om ABA-behandling i New York:
Usædvanlig fundraising
Det offentlige betaler private skoletilbud
Lov tvinger forsikringsselskaber
Mor starter eget firma: AutismEdu
Ankesag ender med godtgørelse til ABA-elev
ABA-skole flytter
Indsamling til fordel for ABA-center
Problemer når ABA-børn skal integreres
ABA til småbørn med autisme
Et virvar af behandlingstilbud
To skoledistrikter i New York indfører anvendt adfærdsanalyse
Gammel specialskole indfører adfærdsanalytisk behandling
ABA-skole søger praktikpladser
Pengegave til ABA-skole
Forældre fik tilbudt ABA-behandling, men krævede døgninstitution
ABA-skole holder indvielsesfest
½ mio. dollar til ABA-program
Forældre indretter ny ABA-skole

Joi Bay /23.01.2007