USA

National Institute of Mental Health anbefaler nu ABA

National Institute of Mental Health (NIMH) i USA har i januar 2007 udsendt en ny udgave af deres vejledning Autism Spectrum Disorders. Vejledningen indeholder information om symptomer på autisme, diagnosticering af autismespektrumforstyrrelser samt behandlingsmuligheder. I den nye udgave af vejledningen fremhæves ABA-behandling som den eneste pædagogiske behandling af børn med autisme.

I vejledningen, som henvender sig til forældre og andre ikke-fagfolk, hedder det om pædagogisk behandling:

»Blandt de mange metoder til behandling og undervisning af personer med autisme er anvendt adfærdsanalyse (ABA) blevet bredt accepteret som en effektiv behandling. Rapporten Mental Health: A Report of the Surgeon General skriver, at tredive års forskning har påvist hvorledes anvendt adfærdsanalyse kan reducere uhensigtsmæssig adfærd og forøge kommunikation, læring og hensigtsmæssig adfærd. Den grundlæggende forskning blev udført af Ivar Lovaas og hans kolleger ved University of California, Los Angeles, og foreskrev intensiv, en-til-en interaktion mellem pædagog og lærere i 40 timer om ugen. Denne forskning har lagt fundamentet for andre pædagoger og forskere, som har søgt efter effektive tidlige interventioner som hjælp til at personer med autismespektrumforstyrrelser kan udnytte deres potentialer. Målet for adfærdsmæssige håndtering er at forstærke ønskelige adfærd og reducere uønskelig adfærd.« (s. 18-19).

»Effektive behandlingsprogrammer bygger på barnets interesser, tilbyder barnet en forudsigelig hverdag, lærer opgaver i en række af simple trin, fanger barnets opmærksomhed i høj-strukturerede aktiviteter og sørger for en effektiv forstærkning af adfærd. Forældreinvolvering har vist sig at være en afgørende faktor for behandlingens succes. Forældre samarbejder med lærere og behandlere for at identificere den adfærd, som skal ændres og de færdigheder, der skal læres. En anerkendelse af, at forældrene er børnenes tidligste lærere, har fået flere og flere programmer til at oplære forældre i at fortsætte behandlingen i hjemmet.« (s. 19)

»Så snart et barns handicap er blevet identificeret bør tilbuddet starte. Effektive programmer vil lære barnet tidlige kommunikationsformer og sociale færdigheder. Hos børn under tre år bør tilbuddet henlægges til barnets hjem eller i dagtilbud. Disse interventioner er målrettet imod mangler i lærefærdigheder, sprog, imitation, opmærksomhed, motivation, samarbejde og initiativ. I denne sammenhæng anvendes adfærdsmæssige metoder, kommunikation, fysio- og ergoterapi sammen med social legeterapi. Ofte vil dagen begynde med en fysisk aktivitet for at hjælpe med udviklingen af koordination og kropsbevidsthed; herunder finmotoriske aktiviteter (…) Som behandlere arbejder studerende, adfærdsanalytikere og forældre, som er efteruddannet i metoden. I alle tilfælde anvendes positiv forstærkning.« (s. 20)

National Institute of Mental Health (NIMH) er et føderalt center for forskning i og formidling om mentale lidelser og handicaps. National Institute of Mental Health bedriver egen forskning, bevilger støtte til andres forskning samt formidler information om mentale lidelser til fagfolk og til offentligheden. National Institute of Mental Health har et budget på ca. US$ 1,4 mia (7,8 mia DKK), beskæftiger selv mere end 500 forskere og finansierer andre 2000 forskeres arbejde.

Vejledningen Autism Spectrum Disorders kan downloades fra National Institute of Mental Health’s website.

National Institute of Mental Health. (2007). Autism Spectrum Disorders : Pervasive Developmental Disorders. With Addendum January 2007. Bethesda, MD: National Institute of Mental Health.

Redaktionen /6.4.2007