USA

Lovende autismeforskning

Geraldine Dawson, der er professor i psykologi og leder af University of Washington’s Autism Center, har redigeret det seneste nummer af det videnskabelige tidsskrift Archives of pediatrics & adolescent medicine , som er et særnummer om autismeforskning. I en redaktionel kommentar giver Dawson et overblik over den aktuelle autismeforskning og om forhåbningerne til autismeforskning. Hun understreger heri, at kombinationen af ultra-tidlig identificering af spædbørn med risiko for senere autisme og adfærdsbehandling rummer mulighed for gode behandlingsresultater. Hun skriver:

»Efterhånden som autisme-relevante gener bliver identificeret er det håbet, at sådanne risiko-gener – i kombination med adfærdsmæssige og elektrofysiologiske undersøgelser samt MMR-scanninger – kan give mulighed for en meget tidlig identifikation af spædbørn, der er i risiko for at udvikle autisme, hvilket vil give mulighed for at forhindre udvikling af et fuldt udviklet syndrom. I ventetiden bliver adfærdsmæssige interventioner i disse år tilpasset meget små børn og bliver mere og mere sofistikerede og effektive – i det mindste for en betydende undergruppe af børn med denne forstyrrelse. Dyrestudier har vist betydningen af tidlig miljøstimulering for udviklingen af repetitiv adfærd i en model for autisme, og andre studier har givet bevis for effekten af berigede omgivelser på aktivitet-afhængig dannelse af synapser. Derfor giver kombinationen af meget tidlig identifikation og tidlig adfærdsmæssig intervention lovning på muligheder for afgørende ændringer af hjernens udvikling og af den adfærdsmæssige udvikling og dermed behandlingsresultaterne for personer med autisme«.

Kilde: Dawson, G. (2007). Despite major challenges, autism research continues to offer hope. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 161(4), 411-412.

Direkte link til artiklen

 

Redaktionen /08.04.2007