WALES

Research Autism udgiver positiv rapport om ABA

Den britiske forskningsfond Research Autism har nu udgivet sin første forskningsrapport. Den omhandler tidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling af småbørn med autisme. Rapporten viser, at den amerikansk udviklede og ABA-baserede intervention også kan fungere i Storbritannien, og at der opnås endog meget gunstige resultater.

Tidlig intensiv intervention til børn i 3-års alderen kan på afgørende måde hæve disse børns IQ og kan potentielt give dem mulighed for at deltage i almindelig undervisning. Det fremgår af Research Autism's første forskningsrapport, som er en kort sammenfatning af en undersøgelse, der er gennemført ved School of PsychologyUniversity of Southampton og School of Psychology ved Bangor University. Begge universiteter ligger i Wales. Forskningen er gennemført under ledelse af professorerne Bob Remington og Richard Hastings, og har været finansieret af flere britiske fonde, heriblandt Research Autism, Health Foundation samt Esmee Fairbairn Foundation.

Undersøgelsen fra Wales viser, at børn, der har modtaget 2 års tidlig og intensiv intervention baseret på anvendt adfærdsanalyse har højere IQ, bedre udviklet sprog og bedre selvhjælpsfærdigheder end tilsvarende børn, som har fået et traditionelt tilbud. IQ-scorer forøgedes for to tredjedele af ABA-børnene og øgedes betragteligt for en tredjedel af disse.

De ABA-børn, der indgår i undersøgelsen, er blevet behandlet i deres hjem af særligt efteruddannet personale i tæt samarbejde med børnenes forældre. Intensiteten har været 25 timer om ugen, og programmerne har været individuelt tilrettelagt under hensyn til de enkelte børns forudsætninger. Alle færdigheder har været opdelt i små dele, som er blevet indlært trinvist og børnene er blevet forstærket for at mestre enkelte trin i øvelserne.

ABA-metoden bliver i Wales ikke kun praktiseret i hjemmebaserede programmer, men også i skolesystemet. Westwood School i den nordlige del af Wales har indgået et samarbejde med Bangor University om implementering af ABA-baseret undervisning til børn med autisme. Dette projekt er lige blevet evalueret af det walisiske center for uddannelsesevalueringer – ESTYN. Evalueringen er meget positiv.

I rapporten fra ESTYN hedder det om ABA-klassen på Westwood Community Primary School:
»Anvendt adfærdsanalyse-klassen tager sig af små elever med autisme. Klassen finansieres i et samarbejde mellem myndighederne i Flintshire og Wrexham; klassen er et excellent intensivt forløb, der har til formål at hjælpe elever til at kunne deltage i den almindelige undervisning. Der opstilles individuelle mål og der opnås fortræffelig fremgang. Organiseringen, tilrettelæggelsen og udredningerne er ekstremt omhyggelige. De individuelle programmer er baseret på det nationale curriculum. Personalet modtager supervision fra en ekstern adfærdsanalytiker, som er i ABA-klassen fire dage om ugen, og denne efteruddannelse er effektiv. En stor del af undervisningen og støtten til børnene varetages af personale i samarbejde med forældrene«. (s. 14)

Professor Richard Hastings siger: »ABA-teknikker er velegnede til klasseundervisning og kan anvendes til at give børn med autisme adgang til det nationale curriculum. Vi mener, at der er store fordele forbundet med at overføre disse interventioner fra hjemmet til det almindelige skolesystem; især fordi det giver børnene gode muligheder for at udvikle deres kommunikative færdigheder, deres sociale relationer og for integration med almindelige børn. Vi er glade for, at ESTYN har give projektet så gode karakterer«.

Kilde: NewsWales, 25. april 2007

Research Autism, Research Report: Outcome of early intervention for autism. April 2007 kan downloades fra fondens website.

ESTYN er Her Majesty's Chief Inspector of Education and Training i Wales. ESTYN har til formål at vurdere kvaliteten af uddannelser i Wales i kraft af inspektioner og rådgivning i overensstemmelse med retningslinier udformet af Welsh Assembly Government
ESTYN har webadressen http://www.estyn.gov.uk/home.asp

Rapporten Inspection under Section 28 of the Education Act 2005: Westwood Community Primary School, Tabernacle Street, Buckley, Flintshire. CH7 2JT. School Number: 6642004. Date of Inspection: 09/10/2006. B Merfyn Lloyd Jones WO52/6697 kan downloades fra ESTYNs website

Tidligere artikler om ABA-behandling i Wales:
Forældres stress påvirker børnenes udvikling
Forældre starter ABA-skole
Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis

Redaktionen /27.04.2007