USA

Amerikanske selskaber betaler for behandling

I USA er der et lille men voksende antal store selskaber, som dækker de ansattes udgifter til tidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling af autisme. Det gælder fx Microsoft med 12.000 ansatte og Home Depot med 365.000 ansatte. I begge tilfælde sker det som en del af firmaernes sundhedsforsikring af medarbejdere.

I Microsofts tilfælde har Jon Rosenberg spillet en afgørende rolle for udvidelsen af selskabets sygeforsikring til også at dække ABA-behandlinger. Jon er far til Brian, som har autisme og er lavtfungerende. Han lærer ikke af sine naturlige omgivelser og alle hans færdigheder må derfor etableres i kraft af intensiv træning. Det tog ham fx måneder at lære at spise med ske og gaffel. Et sådant træningsprogram er dyrt – det koster omkring US$ 60.000 om året (332.000 DKK), og det er de færreste forsikringsordninger, som dækker autismebehandling. Det skyldes, at autisme i langt de fleste selskaber defineres som en psykiatrisk tilstand og ikke som en neurologisk betinget sygdom.

Da Jon Rosenberg i nogle år selv havde betalt for drengens ABA-behandling, fandt han sammen med forældre til 8 andre børn med autisme og som var i ABA-behandling – alle forældre var ansat i Microsoft. Det var i 1999. De besluttede hver for sig at sende en e-mail til lederen af personaleafdelingen i Microsoft. »Vi skrev til ham om autisme, om hvordan vores børn var ramt, om ABA-behandling og om de positive effekter på vores familier,« fortæller Jon Rosenberg.

Selskabet lovede at undersøge sagen nærmere, men uden promptning er det ikke sikkert at der var sket så meget. »Forældrenes henvendelse startede en proces,« fortæller Mark Stoppler, som er leder af Microsofts afdeling for personalegoder. På daværende tidspunkt vidste sygeforsikringsafdelingen i Microsoft intet om autisme og autismebehandling. Der var heller ingen dækning for talepædagogik, ergo- eller fysioterapi, fordi man gik ud fra at talesprog ville komme til alle børn, og motorisk optræning var forbeholdt voksne ansatte – ikke deres børn.

»Vi samarbejdede med University of Washingtons autismecenter for at få viden om denne udviklingsforstyrrelse og behandlingsmuligheder,« fortæller Mark Stoppler. Universitetet introducerede anvendt adfærdsanalyse, og efter Microsoft havde vedtaget at ABA-behandling kunne dækkes, fik selskabet hjælp til udformningen af et program fra universitetet.

Microsoft har sit eget forsikringsselskab – de er altså selvforsikrende – og det giver nogle friheder til selv at bestemme dækningsområder og grader. Den nuværende aftale betyder, at forsikringen dækker 80 % af udgifterne til ABA. Det gælder både supervision og det praktiske pædagogiske arbejde. Også udgifter til talepædagogik samt fysio- og ergoterapi dækkes med 80 %.

For forældre til børn med autisme er dette medarbejdergode nærmest uvurderligt. »Behandlingen er i bogstavelig forstand Brians forbindelse til den verden, resten af os lever i,« fortæller Jon Rosenberg. »Det giver ham en kontrol over sit eget liv. Brian er nu 14 år gammel, og jeg kan allerede nu se, at når han bliver 20 eller 25 vil han have lært nok til at kunne leve et relativt selvstændigt liv. Nu er verden ikke kun konstante krav til ham, og noget han ikke forstår – nu er vores verden et sted, hvor også han kan fungere og som han kan have fornøjelse af.«

Microsoft er ikke det eneste selskab, der dækker ABA-behandlinger. Det samme gør fx Home Depot, som er USA største bygge- og boligkæde med mere end 2.000 butikker og 365.000 ansatte. De ansatte har kunnet få dækket udgifter til ABA-behandling i de seneste 8 år.

Ifølge Illeana Connally, som er Home Depots vicedirektør for medarbejdergoder, så tvang utilfredse medarbejdere selskabet til at kigge nærmere på forsikringsdækning af autismebehandling. Selskabet kontaktede forskellige forskningscentre, der er eksperter i autismebehandling, herunder Marcus Institute i Atlanta, hvor Home Depot har sit hovedkvarter. Marcus Institute blev oprindelig oprettet i kraft af en gave fra Bernard Marcus, som var stifter af Home Depot. I samarbejde med Kennedy Krieger Institute i Baltimore udarbejdede Marcus Institute en behandlingsplan for børn med autisme, hvis forældre er ansat i Home Depot. Planen omfatter adfærdsanalytisk behandling, talepædagogisk og fysioterapeutisk behandling til børn med autisme, Downs syndrom, cerebral parese og tilsvarende tilstande.

Illeane Connally håber, at andre firmaer vil følge trop. Tallene taler deres tydelige sprog. En cost-benefit analyse af tidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling viser, at der er store langsigtede besparelser ved at investere i tidlig behandling. I analysen går man ud fra, at småbørn med autisme har brug for tre års intensiv intervention i alderen mellem 2 og 5 år. Analysen konkluderer, at ved at investere ca. US$ 50.000 om året i tre år (277.000 DKK), kan man spare mere end US$ 1 mio. senere i disse børns liv (5,5 mio. DKK). Eftersom mere end ½ mio. børn vil blive diagnosticeret med autisme inden år 2010, så synes tidlig adfærdsanalytisk behandling at være en god investering.

Kilde: SmartMoney, 8. maj 2007

Se også tidligere artikel om Microsofts betaling af ABA-behandling: ABA-behandling er personalegode i Microsoft

Redaktionen /04.06.2007