ENGLAND

Research Autism giver topkarakter til ABA

Det uafhængige britiske center for formidling af autismeforskning Research Autism har offentliggjort en rating af interventionsformer. Som den eneste behandlingsform får ABA topkarakter – tre √ (’flueben’). TEACCH , PECS og kognitiv adfærdsterapi får kun to √. Faciliteret kommunikation (staveplader) og andre behandlinger vurderes som direkte skadelige.

Ratingsystemet er baseret på omfanget og kvaliteten af forskning offentliggjort i kvalitetskontrollerede tidsskrifter. Jo flere videnskabelige artikler og jo højere kvalitet af forskningen desto højere rating. Men Research Autism understreger samtidig at ratingsystemet ikke er en anbefaling af bestemte former for behandling til enkelte børn.

Det anvendte ratingsystem giver mulighed for at rangordne forskning efter graden af evidens. Man vurderer den eksisterende forskning ud fra en række forskellige metodiske kriterier og tildeler de enkelte studier en score, hvor en høj score indebærer høj videnskabelig validitet, mens en lavere score betyder lavere videnskabelig validitet og dermed også en lavere grad af evidens. Research Autism anvender en firdeling af evidens, hvor niveau A er bedst og D er dårligst. På den måde bliver det muligt at sammenligne forskellige interventioner – også selv om deres dokumentation ikke lever op til de ypperste metodiske krav. Resultatet er et såkaldt evidenshierarki.

Research Autism skriver om ABA-behandling, at der er stærke beviser på at tidlig og intensiv adfærdsanalytisk intervention er effektiv for mange børn med autisme. Men de enkelte børns resultater af denne behandling varierer og ABA-tilbud resulterer ikke i forbedringer på alle funktionsområder. For nogle børn kan andre interventioner – fx specialpædagogiske førskoletilbud – resultere i sammenlignelige resultater og kan give barnet flere muligheder for at være sammen med kammerater. Hvis tidlig og intensiv ABA-behandling iværksættes, så bør konsekvenserne for forældre (i form af tidsforbrug, økonomi samt forhold til søskende) overvejes.

Om TEACCH, som kun får to √, hedder det: Der er begrænset videnskabelig dokumentation, der viser at TEACCH-tilbud kan resultere i betydelige fordele for personer med autisme. Men der tages forbehold over for objektiviteten af noget af den forskning, som handler om TEACCH. Og man bør være opmærksomm på, at personalets færdigheder og erfaringer kan påvirke interventionens resultater. Derfor er der behov for større, systematiske og kontrollerede studier udført af uafhængige forskere, som skal evaluere de kort- og langsigtede effekter af TEACCH-tilbud.

Det er værd at bemærke at den mest udbredte form for autismeintervention – den eklektiske metode – ikke er bedømt af Research Autism. En eklektisk metode betyder, at enkelte institutioner eller pædagoger selv sammensætter et behandlingsprogram baseret på en vurdering af barnets individuelle behov. Denne værktøjskassemodel er ofte den foretrukne form for tilbud til børn med autisme – bl.a. fordi den giver en rationel udnyttelse af ressourcerne. Når sådanne tilbud ikke indgår i det britiske ratingsystem, skyldes det selvfølgelig, at et sådan tilbud ikke udgør en egentlig metode – tilbuddet er ikke beskrevet på en sådan måde, at det kan opfylde kravene til en behandling eller en pædagogisk metode.

Research Autism er oprettet i 2003 som et samarbejde mellem forskellige interessenter på autismeområde – bl.a. Autism Research Centre ved the University of Cambridge og den engelske autismeforening - National Autistic Society.Research Autism har til formål at iværksætte, udføre og støtte uafhængig inteventionsforskning – pædagogisk, social, medicinsk. Blandt de fagfolk, der støtter Research Autism finder man forskere som Dr. Lorna Wing, professor Simon Baron-Cohen, professor Chris Cullen, professor Patricia Howlin, og professor Fred Volkmar.

Ratingen af behandlingsformer findes på Research Autisms website

Research Autisms rating af behandlingsmetoder

Rating Kriterier Behandlingsmetoder

√√√

Meget stærk dokumentation for positiv virkning i form af enten mindst 2 studier på niveau A eller mindst 1 studie på niveau A suppleret med 3 studier på niveau B.

tidlig intensiv adfærdsanalytisk behandling (ABA)

√√

Stræk dokumentation for positiv virkning i form af mindst 2 studier på niveau B.

PECS, TEACCH, kognitiv adfærdsterapi,

Begrænset dokumentation for positiv virkning i form af mindst 1 studie på niveau B eller 2 studier på niveau C.

social stories,

?

Utilstrækkelig forskning

LEAP, sensorisk integration, dyreterapier, gærfrie diæter, audilogopædi, vitaminsupplement, servicehund, son rise,

X

Begrænset dokumentation for negativ virkning

patterning,

XX

Stærk dokumentation for negativ virkning

auditiv intergrationstræning,

XXX

Meget stærk dokumentation for negativ virkning

diæter og kostsupplement, sekretin, faciliteret kommunikation

!

Begrænset dokumentation for skadelige virkninger

 

!!

Stærk dokumentation for skadelige virkninger

 

!!!

Meget stærk dokumentation for skadelige virkninger

faciliteret kommunikation, testosteron,

Niveau A er randomiserede studier – dvs. eksperimenter med en tilfældig fordeling på undersøgelses- og kontrolgrupper. Niveau B er kliniske forsøg, som enten baserer sig på matchede grupper eller på multiple baselines. Niveau C indebærer en serie af mindst 3 studier, som er udført af uafhængige forskere, og som sammenligner forskellige grupper men uden at opfylde kriterierne for niveau B. Niveau D er en single subjekt studier, som udføres af forskere, der ikke er uafhængige af interventionen.

Tidligere artikler om ABA-behandling i England
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
ABA-træner samler penge ind
Hjemmegående far og ABA-træner
Step by Step planlægger udvidelse
Planer om ABA-skole

Roman om ægteskabelig krise i familie med autisme
Baron-Cohen fremhæver anvendt adfærdsanalyse som behandlingsmetode
Sejr for ret til ABA-skoletilbud
About a Boy
Specialet, der gik verden rundt
Skolekonflikt stadig uløst
TreeHouse School flytter
Samarbejde mellem forretningsfolk og ABA-skole
Trusler om retssager imod stiftere af ABA-skole
Ny fond til forskning i behandling af autisme
Ny teknologi i dataregistrering af ABA-træning
Advokater fører ankesager
»Modstanden har gjort os stærke«
Gave på 22 mio. til ABA-skole
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Step by Step er klar til at åbne
Pensionistægtepar samler ind til 2-årigs behandling
Myndighed ombestemmer sig om ABA-behandling
Familie flytter forgæves for at få ABA-behandling
Portræt af en engelsk ABA-pioner
Forældre opfører ABA-skole
Behandlingstilbud var ulovligt
Endnu en støttefest for ABA-behandling
Pressionsgruppe for tidlig og intensiv behandling
Privat fund-raising til ABA-behandling
Ret til intensiv behandling afgøres i stigende grad i retssystemet

Redaktionen / 04.07.2007