OREGON, USA

32 regionale ABA-uddannelsescentre

Siden 2003 har staten Oregon opbygget 32 regionale ABA-uddannelsescentre, som kaldes Regional Program Autism Training Sites (RPATS). Det er sket i et samarbejde mellem Oregon Department of Education, Portland State University, udbydere af tidlig intervention og skoledistrikter. Formålet er at efteruddanne pædagoger og lærere ved at give dem mulighed for at arbejde direkte med børn med autisme under vejledning fra specialister i ABA og autisme. Samtidig sikrer centrene, at behandlingscentre og skoledistrikter kan opbygge et stabilt korps af ABA-fagfolk uden at skulle indkalde eksterne supervisorer til at forestå efteruddannelsen.

»Centrene skaber et stærkt team af fagfolk, som er velkvalificerede i forskningsbaseret behandling af autisme, så når der sker personaleudskiftninger, så har skoler og udbydere af tidlig intervention stadig en kerne af medarbejde, som kender til ABA-metoden. Man skal altså ikke starte forfra,« fortæller Karen Shepherd, som er leder af Washington County Early Autism Program i NorthWest Regional Educational Service District. »Når man har sit eget efteruddannelsesprogram, bliver man ikke så afhængig af udefrakommende supervisorer, der kan forestå oplæring af personalet.«

Regional Program Autism Training Sites efteruddanner pædagogisk personale, terapeuter og hjælpetrænere i en række adfærdsanalytiske teknikker – herunder discrete trial teaching (DTT – trinvis læring i tilrettelagte omgivelser), pivotal response training (PRT – træning af udviklingsmæssige kerneområder) samt indlæring af funktionelle færdigheder.

Efteruddannelsen starter med en 2-dages workshop, som efterfølges af på-stedet-vejledning, der har form af supervision, og hvor man arbejder med specifikke problemområder i forhold til enkelte børn.

Joel Arick, som er leder af både Regional Program Autism Training Sites og af Portland State University Autism Training and Research Center fortæller, at også forældrene profiterer af RPATS.

»Vores efteruddannelse har sparet vores skoledistrikter for mange klage- og retssager, fordi forældrene ved, at vores program er forskningsdokumenteret, sådan som det også kræves i NCLB (No Child Left Behind Act of 2001) og IDEA (The Individuals with Disabilities Education Act),« fortæller Joel Arick.

Kilde: California Special Education Alert, Vol. 13, no. 12, 1. juli 2007

Læs om Regional Program Autism Training SitesPortland State Universitys website
Læs om Regional Program Autism Training SitesOregon Department of Educations website (PowerPoint-præsentation)

Joi Bay /26.07.2007