ONTARIO, CANADA

Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres

Ontarios minister for Children and Youth Services Mary Anne Chambers har meddelt, at provinsen i år vil bruge ekstra CA$ 12 mio. (62 mio. DKK) til tidlige, adfærdsanalytiske behandlinger. Men forældre kritiserer beslutningen for ikke at løse problemer med at implementere ABA-behandlinger i skolesystemet.

Ekstrabevillingen betyder at i alt 1.400 børn kan modtage ABA-behandling, men der vil stadig være 1.100 børn på ventelisten. En del af bevillingen vil dog også blive anvendt til aflastning hos de mere end 3.000 familier til børn med autisme.

Laura Kirby-McIntosh, som er mor til en 7-årig dreng med autisme og medstifter af Ontario Autism Coalition siger, at den nye udmelding fra regeringen ikke løser problemerne omkring ABA i skolesystemet. »Vi arbejder for, at ABA-fagfolk får mulighed for at blive ansat i skolerne, og det problem løser regeringens nye initiativer ikke. For øjeblikket kan ABA-fagfolk kun arbejde i skoler på ad hoc basis. De fleste skoler har en meget stærk uvilje imod at ansætte ABA-fagfolk, fordi de ikke mener, det er skolernes opgave at give egentlig behandling.«

Selv om skolerne er blevet pålagt at tilbyde ABA-baseret undervisning til børn med autisme, så er det stadig skolernes bestyrelser eller skolelederne, der selvstændigt bestemmer, om de vil iværksætte den intensive form for 1:1 intervention. Det siger Steise Caswell, som er talsmand for undervisningsminister Kathleen Wynne.

Ontario Autism Coalition arbejder for at få politikere til at interessere sig mere for børn med autisme. Foreningen ønsker at de ABA-fagfolk, der i dag arbejder i børnenes hjem, kan følge barnet i skole og fortsætte behandlingen der. Foreningen ønsker også, at der oprettes et officielt efteruddannelses- og certificeringssystem til ABA-fagfolk. Foreningen vil aktivt deltage i den forestående valgkamp i Ontario og vil på den måde tvinge kandidater til at tage stilling til behovet for intensiv adfærdsanalytisk intervention til alle børn med autisme. Foreningens slogan er »No more excuses« - ikke flere undskyldninger!

Kilde: Canadian Press, 17. august 2007

Ontario Autism Coalition har web-adressen http://www.ontarioautism.com/

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 18.08.2007