NEW ZEALAND

To journalister starter kampagne

To ansete newzealandske journalister - Russell Brown og David Cohen – har fundet sammen omkring en kampagne til forbedring af behandlingsmuligheder for børn med autisme. De begge fædre til børn med autismespektrumforstyrrelser. Russel Brown er far til to drenge, der begge har Asperger syndrom. De er højtfungerende og har begge været enkeltintegreret i almindelige skoleklasser. Cohen er far til en 7-årig dreng med klassisk autisme – uden talesprog og meget krævende. De er fælles om en massiv kritik af manglen på behandlings- og støttemuligheder i New Zealand, og starter nu en kampagne til fordel for børn med autisme.

Cohen har skrevet en meget personlig bog om autisme – A Perfect World – som lige er udkommet. Det er en rapportbog baseret på egne - dårlige - erfaringer i New Zealand og på Cohens rejser til USA, Storbritannien, Israel og Korea. Her har han interviewet fremtrædende forskere og praktikere for at indsamle erfaringer om, hvordan man støtter autismefamilier og behandler børn med autisme andre steder i verden.

Russel Brown vil i den nærmeste fremtid starte et ny website – www.humans.org.nz – hvor personer med autisme og deres familier kan udveksle erfaringer og koordinere kampen for bedre vilkår i New Zealand.

For David Cohen og hans kone har de største problemer ved at være forældre til Eliot ikke været de mange søvnløse nætter forårsaget af hans søvnforstyrrelse eller hans heftige problemadfærd, men derimod økonomien. Eliot er i privatfinansieret og privatorganiseret ABA-behandling, og forældrene modtager ingen form for økonomisk støtte. Behandlingen har kostet dem mere end NZ$ 120.000 (0,5 mio. DKK). Eliot er nu enkeltintegeret i en almindelig skole med fuld pædagogisk støtte, men forældrene betaler stadig NZ$ 350 om ugen (1.500 DKK) til supplerende behandling i hjemmet.

Selv om Eliot ikke har noget talesprog, så har han lært at kommunikere vha. det adfærdsanalytiske, alternative læse-skrive-program. Han har lært at læse og skriver vha. ordbilleder, som sættes sammen til sætninger. Hans stereotype adfærd – at rokke frem og tilbage, vrikke med hovedet og skrigene – er mindsket, men han har stadig problemadfærd og han er socialt isoleret.

Selv om Russell Browns sønner er relativt højtfungerende, så har forældrene også oplevet økonomiske problemer. Den yngste – Leo på 12 – er fagligt som en gymnasieelev men følelsesmæssigt som en 6-årig. Forældrene har taget ham ud af skolen, fordi han ikke kunne klare uroen, og han går nu i privatskole. Det det dyrt, og venner af familien har indsamlet NZ$ 26.000 (108.000 DKK) til hans undervisning.

Cohen og Brown har arrangeret en møderække, hvor de vil fortælle om deres personlige erfaringer med autisme og kritikken af den manglende newzealandske indsats. Møderækken vil samtidig fungere som en markedsføring af Cohens nye bog og af Browns nye website.

Møderækken starter med en fundraising i hovedstaden Wellington den 6. august. Der er levende musik med The Bonnie Scarlets og en auktion, hvis overskud går til Autism Intervention Trust, som er den newzealandske ABA-forening, og som administrerer en fond. Pengene vil blive givet videre til forældre til børn i privat ABA-behandling.

Kilde: Sunday Star Times, 29. juli 2007

Autism Intervention Trust har web-adressen www.autisminterventiontrust.org.nz

Cohen, D. (2007). A Perfect World. Auckland, New Zealand: Random House. NZ$ 34.95

Russell Browns kommende website vil have web-adressen www.humans.org.nz

Tidligere artikler om ABA i New Zealand
Donation til ABA-fond
Fond til støtte for intensiv behandling for autisme
Center for ‘Lovaas-behandling’ i New Zealand
Ingen støtte til ABA-behandling i New Zealand

Redaktionen / 03.08.2007