SOUTH CAROLINA, USA

South Carolina indfører tvungen forsikringsdækning

National Public Radio (NPR), som er et netværk af ikke-kommercielle radiostationer i USA bringer for tiden en serie om autisme og autismebehandling. Den seneste udsendelse handler om forsikringsdækning af autismebehandling. Forsikringsselskaberne dækker normalt ikke autismebehandling, men der er et stigende antal stater, som lovgiver om tvungen forsikringsdækning af tidlig og intensiv autismebehandling.

South Carolina har lige vedtaget en lov, der kræver, at forsikringsselskaber dækker autismebehandling. Lovforslaget blev stillet af tre mødre til børn med autisme, og det lykkedes mødrene – som ikke er medlemmer af statens parlament – at få forslaget vedtaget. Oven i købet imod guvernørens veto.

Lisa Rollins er en af disse mødre. Hun er mor til tre drenge, hvoraf den midterste – som er 5 år gammel – har autisme. Hun er blevet interviewet i NPRs udsendelse.

Interviewer: »Hvordan var forsikringsmuligheder tidligere i South Carolina«?

Lisa Rollins: »Der var slet ingen dækning. Der er typisk tre typer af behandling for autisme – adfærdsanalyse, fysiologiske terapier samt talepædagogik og fysioterapi. Generelt er talepædagogik og fysioterapi dækket af forsikringsselskaberne, men ikke når det gælder børn med autisme. Da min søn fik sin diagnose fjernede forsikringsselskabet den dækning, som vi tidligere havde modtaget.«

Interviewer: »Hvorfor er autisme ikke dækket af selskaberne?«

Lisa Rollins: »Forsikringsselskaberne har specifikt nævnt autisme som en undtagelse, der ikke dækkes. Argumentet har været, at autisme er en uddannelsesmæssig problemstilling og ikke et medicinsk problem.«

Interviewer: »Hvad koster autismebehandling for forældrene?«

Lisa Rollins: »Min søns behandling kostede omkring US$ 5.000 om måneden (27.500 DKK), og behandlingen skulle strække sig over 2-3 år og omfatte 35-40 timer om ugen. Så det er totalt ødelæggende for en families økonomi. Behandlingen beløber sig til mellem US$ 60.000 og 80.000 om året (330.000 – 440.000 DKK).«

Interviewer: »Hvori består en adfærdsmæssig intervention?«

Lisa Rollins: »Denne form for behandling kaldes ABA – anvendt adfærdsanalyse. Og det omfatter adfærdsmæssig modifikation. Man forstærker ønskede adfærdsformer og reducerer uønskede former for adfærd.«

Interviewer: »Men hvorfor er det ikke uddannelsessystemets opgave at betale i stedet for forsikringsselskaberne?«

Lisa Rollins: »Fordi autisme er en medicinsk diagnose. Autisme diagnosticeres ikke af skolefolk, fordi det er en organisk dysfunktion i hjernen. Det er derfor ikke en uddannelsesmæssig opgave.«

Interviewer: »Store arbejdsgivere og forsikringsselskaberne var modstandere af jeres lovforslag, fordi det ville koste for meget. Og guvernøren stemte imod med samme begrundelse. Hvad var jeres respons på deres argumenter?«

Lisa Rollins: »Vi havde flere modargumenter. For det første er autisme meget lig en hjerneblødning eller Alzheimers. Det er også neurologiske tilstande og de dækkes af forsikringen. Vi påpegede også, at det økonomiske kan betale sig at intervenere tidlig og intensivt, fordi en sådan tidlig indsats kan være afgørende for barnets fremtidsmuligheder: skal barnet institutionaliseres for resten af sit liv eller vil barnet blive i stand til at blive et nyttigt samfundsmedlem.«

Interviewer: »Du og dine medforslagsstillere er mødre til børn med autisme, men ironiske nok vil jeres egne børn ikke blive dækket af den nye lovpligtige forsikringsdækning.«

Lisa Rollins: »Det er rigtigt. Loven pålægger kun dækning for autismebehandling for de forsikringsselskaber, der er reguleret af staten og for statens egne forsikringsordninger. Tilsammen omfatter disse kun en fjerdedel af befolkningen. De andre selskaber bliver ikke tvunget til at indføre dækning, men erfaringen viser, at de senere følger trop, når de offentlige forsikringer ændres.«

Kilde: National Public Radio (NPR), Morning Edition 11:00 AM EST, 16. august 2007

Tidligere artikler om ABA-behandling i South Carolina
40 ABA-programmer mister finansiering
Lovgivning vil tvinge forsikringsselskaber til at betale for ABA

Redaktionen/17.08.2007