ONTARIO, CANADA

Valgløfter til børn med autisme

Valgkampen i den canadiske provins Ontario er nu i fuld gang, og som forventet står autismebehandling højt på dagsordenen. Lederne af alle tre partier har personligt fremlagt partiernes forslag til en fremtidig autismepolitik og ABA-forældre deltager ivrigt på valgmøder og i medierne.

Det socialdemokratiske parti – New Democratic Party – har fremlagt den mest ambitiøse og dyre plan. Howard Hampton, der er partiets leder, har foreslået, at alle børn, der her behov for intensiv adfærdsanalytisk intervention, skal have ret til et sådant tilbud i skolen.

Hampton har også lovet, at den nuværende venteliste til ABA-tilbud på ca. 900 børn vil blive elimineret i løbet af en treårig periode, hvis New Democratic Party får regeringsmagten. Og så vil partiet fordoble bevillinger til autismebehandling fra de nuværende CA$ 116 mio. til CA$ 216 mio. (fra 610 mio. DKK til 1,3 mia. DKK).

Men den nuværende minister for Children and Youth Services - Mary Anne Chambers fra det liberale regeringsparti – siger, at penge ikke kan løse problemerne. Der er simpelthen ikke det nødvendige antal fagfolk til et yde 1:1-behandling til alle børn, der har behov for en sådan form for undervisning, siger hun. Regeringen har lagt en uddannelsesplan i samarbejde med universiteter, der skal efteruddanne ABA-fagfolk. Regeringen understreger også, at bevillingerne til autisme-behandling er blevet tredoblet siden partiet fik regeringsmagten i 2003, og at skolesystemet er ved at blive klar til at levere ABA-baseret undervisning til børn over seks år.

Det konservative parti - Progressive Conservative Party – vil fjerne ventelisterne for børn under seks og vil sikre den nødvendige støtte til skolebørn med autisme. Forældrene skal også have mulighed for at vælge mellem forskellige tilbud og det skal være muligt at få ABA-baseret undervisning i skolen, hvis de henvises til et sådant tilbud.

Samtidig med disse valgløfter har ABA-forældre sat gang i deres annoncerede aktioner til fordel for børn med autisme. Ontario Autism Coalition har arrangeret en såkaldt Autism Day of Action, hvor regeringens løftebrud blev kritiseret kraftigt. Inden sidste valg lovede det liberale parti at ville finansiere ABA-behandling til alle børn med autisme, men det er ikke sket.

Autism Day of Action forløb med aktioner foran regeringspartiets kontorer. 50 mennesker demonstrerede uden for kampagnekontoret for den liberale Caroline Di Cocco i byen Sarnia, og tilsvarende aktioner fandt sted i seks andre byer.

Lederen af Ontario Autism Coalition, Susan Fenti, udtalte: »Hvis man – som premierminister McGuinty – udsteder løfter til børn med handicap og derefter bryder dem, hvordan kan man så tro på en sådan mand? Han har ingen troværdighed.«

Kilder:
The Toronto Star, 16. september 2007
Canadian Press NewsWire, 15. september 2007
London Free Press ( Ontario), 16. september 2007
Canadian Corporate Newswire, 17. September 2007

Ontario Autism Coalition har mottoet »No more excuses!« (ikke flere undskyldninger). Deres website er http://www.ontarioautismcoalition.com/

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 19.09.2007