ONTARIO, CANADA

Alliance mellem konservative og socialdemokratier om autismebehandling

Parlamentsvalget i den canadiske provins Ontario nærmer sig, og autismepolitik er stadig på dagsordenen og giver anledning til daglige kampe på pressemøder og i pressemeddelelser.

I Ontario er der tre store partier – det nuværende liberale regeringsparti, det tidligere regeringsparti Progressive Conservative og arbejderpartiet New Democratic Party. De to oppositionspartier, som ellers politisk står milevidt fra hinanden, har fundet sammen i en kritik af regeringens autismepolitik og især af den manglende ABA-behandling til de mange børn, der står på venteliste til en sådan behandling.

Lederen af det konservative parti, John Tory, har lovet større bevillinger til den dyre ABA-behandling, og han appellerede om støtte fra New Democratic Party. Under den liberale regering er ventelisterne til ABA-behandling vokset fra 89 til mere end 1.000 i dag, og John Tory anklager premierminister Dalton McGuinty for at have svigtet sine løfter til forældre til børn med autisme.

En fremtidig konservativ regering vil som noget af det første forøge de årlige bevillinger til ABA-behandling med CA$ 75 mio. (395 mio. DKK) – for øjeblikket bruger provinsen ca. CA$ 140 mio. på autismebehandling (735 mio. DKK). Ekstrabevillingen vil fjerne ventelisterne, siger John Tory. »Disse børn har ikke tid til at stå på venteliste. De har brug for behandling med det samme. Det bliver ikke let, men det må gøres.«

Anklagerne for løftebrug bliver afvist af talspersoner for det liberale regeringsparti, som siger at de voksende ventelister er et resultat af, at regeringen har afskaffet den tidligere aldersgrænse for ABA-behandling på 6 år. De påpeger også, at regeringen næsten har tredoblet bevillingerne til autismebehandling og at antallet af børn i ABA-behandling er blevet fordoblet.

En af uenighederne mellem de politiske partier handler om, hvordan man bedst udnytter de statslige bevillinger til autismebehandling. Regeringen mener, at pengene bliver anvendt mest hensigtsmæssigt, hvis de bruges til at efteruddanne fagfolk og etablere flere pladser på universitetskurser i anvendt adfærdsanalyse. Men oppositionen hævder, at ekstra penge skal bruges til at få flere børn i behandling.

Ifølge de seneste meningsmålinger afhænger udfaldet af det kommende parlamentsvalg af antallet af mandater til New Democratic Party, som kommer til at være udslagsgivende. Ingen af de tre partier kan alene få flertal, og New Democratic Party kan danne parlamentarisk grundlag for både en liberal og en konservativ mindretalsregering. Derimod er en New Democratic-regering ikke realistisk.

Men New Democartic Party har sat prisen for regeringsstøtte højt: partiets krav til en kommende mindretalsregering beløber sig i alt til CA$ 9.1 mia. (48 mia. DKK).

Kilde: Guelph Mercury ( Ontario, Canada), 26. september 2007

Gennemsnittet af meningsmålinger foretaget i løbet af september måned viser, at partierne vil få følgende procentandel af stemmerne ved valget den 10. oktober:

TIdligere artikler om ABA-behandling i Ontario:
Valgløfter til børn med autisme
Ekstrabevilling til tidlig indsats kritiseres
Autismebehandling bliver emne i valgkamp
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Højesteret afviser at behandle appelsag
Ontario pålægger skoler at indføre ABA
Ekstrabevilling til behandling af 225 børn
Kongelig anerkendelse af ABA-skole
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Analyse af domstolsafgørelse
Krav om støtte til privat hjemmebehandling
Underforbrug af bevilling til autismebehandling
Domstol afviser påstand om diskrimination
Forældre kæmper videre for bedre tilbud
Ventelisterne vokser
Protester imod venteliste
Efteruddannelse i adfærdsanalyse
Modsatrettede afgørelser om ABA i uddannelsessystemet
Privat firma afbryder behandlingstilbud
Ventelister skal nedbringes
Kritisk revisionsrapport om behandlingstilbud
Forældre til børn med autisme er skeptiske over for nye tilbud

Myndigheder under anklage for omsorgssvigt
»Giv pengene til forældrene«
»Godt Einstein ikke fik ABA-behandling!«
Principiel retssag om ret til behandling
Domstol forlænger ABA-behandling
Førerhund skal afløse ABA-behandling
Regering taber endnu en retssag om ABA-behandling
Nyt autisme-sagsanlæg imod regeringen i Ontario
Millioninvestering i uddannelse af adfærdsanalytikere
Forsinkelse af retssag om tidlig intervention
121 sager om diskrimination af børn med autisme
Mor starter kampagne til oplysning om autisme og ABA
Ny regering viderefører ABA-fjendtlig politik
Menneskeretsdomstol skal vurdere ret til behandling
Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling
Offentlig sygeforsikring bør betale for ABA-behandling

Ingen behandling til to brødre med autisme
Universiteter skal videreudvikle ABA-behandling
De personlige historier bag klagerne til menneskerettighedskommissionen
50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling
Kritik af investering i ABA-behandling
Regering investerer millioner i ABA-behandling
ABA-center åbner i Berrie
Et års ekstra ABA-behandling
Ny undersøgelse viser, at ABA-behandling kan betale sig
Mangel på ABA-behandlingspladser

Redaktionen/ 30.09.2007